SFÖ-konferens 2019

Konferens i kringelstaden

12 apr, 2019

Staden med lastbilar (ej lastvagnar), 80 språk, Inga Lindström och Södertäljemaffian.

Anna Kock Kongani, Destination Södertälje. Anna Kock Kongani, Destination Södertälje. / Foto: Björn Olofsson.

Fredagen den 5 april samlades runt 140 deltagare på Quality Hotel Park i Södertälje. Efter stadsvandring, alternativt besök på Science Park eller Scaniamuseet, var det dags att ta itu med 2019 års konfererande på allvar.

Hotellpersonalen flaggade för kö till mjukglassmaskinen i pauserna och lämnade gästerna i visst bryderi – kan verkligen utrymmena utanför konferenslokalerna kallas ”breakout-yta”? Vår ordförande Elin Nauri hälsade välkommen och förklarade kringelstadens konferens öppnad. Elin kan numera titulera sig 16-taggare, efter att ha deltagit i 16 SFÖ-konferenser, men föredrar att kalla sig ledarsuggan för övriga vildsvin i styrelsen (den som är gift med en jägare får andra referensramar, det är uppenbart).

Kringelgummor

Ytterligare ett ord att fundera över är ”glokal” – kan man säga så? Ja, tydligen. Enligt Elin myntades ordet av Harvard Business Review på sent 1980-tal – bara lite äldre än SFÖ med andra ord!

Nästa på scenen var moderatorn Lasse Karlsson (som försäkrar att det inte är hans artistnamn). Lasse är en mångkunnig herre som inte bara besitter total krogkoll i Södertälje utan även kan säga ”örnen har smör i örat” på finska. Han inledde starkt och gjorde under konferensdagarna ett utmärkt jobb med att disciplinera den i vanlig ordning ystra skocken översättare.

Södertälje representerades officiellt av kommunstyrelsens ordförande Boel Godner och av Anna Kock Kongani från Destination Södertälje.

Södertälje kommun har 96 000 invånare och ökar med 1 000 per år. En större andel här än i de flesta städer kan konversera på finska med Lasse Karlsson om örnar som har smör i örat. Det kan förmodligen inte de 33 000 syrianerna, men de talar istället Jesus dialekt arameiska som vi fick höra mer om på lördagen (se sid xx). 53 % av stadens invånare är första eller andra generationens invandrare och minst 80 språk talas inom kommungränsen. Stadens största invandrargrupper är folk från Irak, Syrien Finland, Turkiet, Polen Libanon, Tyskland (lockade av Inga Lindström som delvis spelats in i kommundelen Enhörna) och Chile, alla med femsiffriga tal – sedan fortsätter det ner till Österrike, Uzbekistan och Schweiz, som vardera har bidragit med runt 100 själar till skattebasen.

Mindre närande och mera tärande för skattebasen är den så kallade Södertäljemaffian som presenterades av konferensens huvudtalare, Ann Törnkvist på söndagsmorgonen (se artikeln om detta här).

Europavägar och tåglinjer möts i Södertälje. 2,3 miljoner människor når staden på en timme. Vattenvägen från Östersjön in i Mälaren (till Birka) var direkt farbar ända fram till 600-talet. Idag råder en höjdskillnad på 0,6 m mellan hav och sjö och trafiken till Mälarhamnarna går genom slussen i Södertälje kanal som i år firar 200 år.

Två viktiga faktorer lockar människor från hela världen till Södertälje. De heter Scania och AstraZeneca. Icke desto mindre, konstaterade Anna Kock Kongani, domineras kringelstadens näringsliv av företag som har färre än 10 anställda.

Varför kringelstaden förresten? Jo, det beror på kvinnorna som bakade kringlor, gick till stationen och sålde till 1800-talets badgäster från Stockholm! Idag är det svårt att hitta en kringla på stationen – bättre tur på Torekällberget!

SAMMA FÖRFATTARE +