Björns hörna

Kompetent återväxt

14 dec, 2021

Det är ett spännande, hedrande och tankeväckande uppdrag att få lotsa unga (och några äldre), omåttligt språkintresserade, människor in på översättarbanan.

Björn Olofsson i sin hörna. Björn Olofsson i sin hörna./ Foto: Anna Rovelli Olofsson.

Det har jag gjort på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet i väl över 20 år nu. Jag brukar ställa varje ny studentkull frågan ”hur många har hört talas om CAT-verktyg”. Vanligen räcker typ fem studenter i den 40-hövdade skaran upp handen. En bit in i kursen får studenterna i uppgift att skriva en kort reflektion över vad de trodde att översättaryrket är när de sökte utbildningen, och vad de under kursens gång har insett att det faktiskt är. Nästan genomgående andas texterna stor förvåning över hur intensivt man använder datorhjälpmedel, hur långt automationen har hunnit och hur komplicerad marknaden är. Det är dock sällan någon ger uttryck för besvikelse – utan reaktionen är snarare ”oj, finns det så mycket mera i yrket än jag trodde, vad kul!”

Det som kan upplevas som obehagligt eller rentav hotande är den växande rollen för maskinöversättning. Alla studenter har givetvis hört talas om tekniken, men förvånansvärt många har antingen uppfattningen att MT-texter är lika dåliga nu som för tio år sedan, eller den att det snart inte finns utrymme för mänskliga översättare.

“Reaktionen är snarare ’oj, finns det så mycket mer i yrket än jag trodde, vad kul!’”

“Vi som har varit med ett tag får kompetenta efterträdare – det känns betryggande.”

Vi har nyligen för andra året gett den valbara delkursen Maskinöversättning och efterredigering (MTPE) på TÖI. Delkursen ges tredje terminen på grundnivå (och vi planerar för närvarande en motsvarande delkurs på avancerad nivå med start vårterminen 22). Här får studenterna gå på djupet med hur maskinöversättning integreras i språkindustrin, och hur översättarens roll förändras. En viktig del av delkursen är att belysa hur starkt kvaliteten på MT-resultatet varierar mellan olika textsorter och olika språkkombinationer, och inte minst att peka på de typiska fel som MT-motorer gör, och som gör efterredigering av MT till en helt annan uppgift än granskning av en mänsklig översättning, förutom att den helt sker i CAT-miljö.

En annan tyngdpunkt i delkursen är att se på hur MTPE påverkar språkindustrins näringskedja och omfördelar arbetsuppgifter och ersättningar. Moraliska frågor kommer in på många plan för översättare, och MTPE-tekniken inför ytterligare ett plan – hur fungerar det med MT och konfidentialitet, och är det försvarbart att ta hjälp av MT i alla lägen? Och vilken kvalitetsnivå är rätt – top notch eller good enough?

Generellt verkar det som att studenterna närmar sig MTPE-världen med en något avvaktande attityd, men att delkursen inte avskräcker utan snarare ger studenterna råg i ryggen för att gå ut på språkets skitiga verkstadsgolv och sälja sina kunskaper i en tekniskt och ekonomiskt mycket förändrad miljö. Vi som har varit med ett tag får kompetenta efterträdare – det känns betryggande!

SAMMA FÖRFATTARE +