Styrelsen har ordet

Kära kollegor!

8 apr, 2019

SFÖ är på väg att fylla 30 år. En vacker idé har utvecklats till en professionell företrädare för frilansöversättare!

Centrala Södertälje under konferensen. Centrala Södertälje under konferensen. / Foto: Joaquín Moya.

När du läser detta har det redan gått flera veckor sedan konferensen i Södertälje. Du har säkert tagit med dig intryck från ett och annat av föredragen till din egen vardag. De av er som inte ville eller kunde delta i konferensen kan läsa korta referat av programpunkterna i detta och nästa nummer av Facköversättaren. Kanske ger referaten dig inspiration att (åter) delta i nästa års konferens i Umeå? – då blir det jubileum!

Just det, jubileum! SFÖ är på väg att fylla 30 år. En vacker idé har utvecklats till en professionell företrädare för frilansöversättare! Vi erbjuder regelbundna möten och utbildningar, håller en konferens varje år samt rapporterar viktiga och intressanta nyheter från branschen fyra gånger om året via vår tidskrift och löpande online. Du kan teckna förmånliga försäkringar och utnyttja många andra förmåner. Och sist men inte minst – via vår etiknämnd och ständiga diskussioner om etik och kvalitet bidrar vi till att upprätthålla en hög standard i vår bransch.

Även vid årets konferens dominerade de språk som sedan länge spelat viktiga roller inom den tidigare Europeiska gemenskapen. Men med EU27 (ännu så länge har vi dock Storbritannien med oss och så kommer det kanske också att förbli!) och med de senaste årens allt intensivare migration har många språk ökat i betydelse som är mindre starkt representerade i SFÖ.

Vårt mål är att nå ut även till dig som arbetar med andra språk än engelska, finska, franska, italienska, nederländska, spanska eller tyska. Till exempel skulle du på konferensen i Umeå kunna lyfta frågor som du stöter på i ditt översättningsarbete, som kanske är helt andra än de som översättare mellan svenska och romanska eller germanska språk brottas med?

Men om en dryg vecka från att detta nummer av Facköversättaren publiceras står vi inför en händelse som är central för många av våra medlemmars verksamhet: Många översättningar beställs helt enkelt därför att EU-bestämmelser kräver det, och därför att handeln mellan EU-länder har blivit så viktig. Nu ska ett nytt Europaparlament väljas, och endast med ett högt valdeltagande kan vi värja oss mot de krafter som vill montera ner EU-samarbetet. Mycket i EU kan bli ännu bättre, men det är bara de partier som i grunden är positiva till EU som kan driva fram dessa ändringar. Så mitt förslag är: Gå och rösta!

SAMMA FÖRFATTARE +