Konferens SFÖ-SAT 2023

Jakob Roël från AIIC

15 mar, 2023

Nu är programmets alla punkter spikade! Jakob Roël, medlem i AIIC, kommer att hålla ett föredrag du inte vill missa.

Källa: privat. Källa: privat.

AIIC (Association International des Interprètes de Conference) är det Internationella Konferenstolkförbundet med säte i Genève. AIIC är en yrkesorganisation för konferenstolkar (muntlig översättning i realtid), man organiserar inte översättare (skriftligt). Föreningen arbetar bland annat för att sprida information om konferenstolkning och förbättra arbetsvillkoren för tolkar. AIIC borgar för god kvalitet på tolkning, genom att stödja forskning och utbildning. För medlemskap fordras att man har arbetat mer än 150 dagar och fått sin yrkesskicklighet prövad av erfarna tolkar.

Jakob är utbildad konferenstolk, facköversättare och undertextare med 20+ år i branschen. Han anlitas regelbundet av Kammarkollegiet som nederländsk språkexpert vid auktorisation av tolkar och översättare. På Stockholms universitet verkar han som lärare när konferenstolkutbildningar ges av TÖI. Han har även ett förflutet som nyhetsöversättare på SVT och terminolog på TNC.

Jakob kommer bland annat att tala om konferenstolkarnas organisering och arbetsvillkor. Pandemin har påverkat konferenstolkarnas marknad i Sverige och EU, förmodligen även på sikt. Vi måste utbilda våra kunder och veta vikten av att värna våra villkor, både tolkarnas och översättarnas.

Vad är förresten skillnaden mellan en konferenstolk och en kontakttolk, kan de göra samma saker? Säkert får vi också höra om den lömskaste ordklassen, Manson & Merkel och kaffet som aldrig kom.

Vi ses i Umeå i maj!

SENASTE INSLAG +