Styrelsen har ordet

Inget förslag till ramavtal

2 aug, 2018

Vi har nog suttit på verandan och funderat över det.

/ Foto: iStock.

På medelhavet drunknar hundratals människor men på torgen mitt i Europa står folk och skriker ”Låt dem dö!”. Vi ser åter attityder som man hade hoppats var förpassade för alltid till historiens skräphög. På hela norra halvan av jordklotet varade sommarens torka i månader och nu fruktar man storregn med efterföljande översvämningar. Även om väder inte är samma som klimat tyder det växande antalet torrsomrar på en snabbare uppvärmning än vad som hittills förväntats. Stora problem överallt, men vardagen präglas ändå av mindre och näraliggande frågor, såvida man inte lyckats fly även dem till någon isolerad semesterort.

Frågor som ligger storleksmässigt emellan försvinner bara. Så verkar det även vara med frågan vi beskrev i förra utgåvan, nämligen den om ett förslag till ramavtal som vi gärna hade sett diskuteras mellan fler av medlemmarna. Inte ett enda bidrag till diskussionen har kommit in, och för att vara optimistisk utgår jag ifrån att alla nu har suttit på verandan de här långa sommarkvällarna och funderat över vilka regler man själv tycker kan vara värda att slå fast i en sådan avtalsmall mellan byråer och frilansare. Så att vi i styrelsen nu, innan det arbetsintensiva vinterhalvåret börjar på riktigt, kan se fram emot en hel massa mejl till Avtalsgruppen.

Vid sidan av frågan om en avtalsmall står vi naturligtvis inför SLAM! i Malmö och sedan följer snart Hieronymusdagen som det här året firas centralt, för uttrycka det lite eufemistiskt – det är i skrivande stund bara i Stockholm som frivilliga medlemmar åtagit sig att ordna något. Det förväntas dessutom bli minikonferenser senare i höst, och så har vi förstås mycket annat att hantera i styrelsen och på kansliet: nytt betalsystem, utöka medlemsförmånerna, underhålla webben med sökfunktionen för översättare, uppdatera broschyrer och trycksaker med mera. Jag hoppas personligen att man inte ska behöva slitas isär mellan alla stora och små problem utan att vi gemensamt ska hitta lösningar för en mer solidarisk värld. Ramavtalet ska ses som en liten byggsten, andra byggstenar följer efter, både inom föreningen och utanför.

SAMMA FÖRFATTARE +