Kundsmart

Icke anställningsbar

16 mar, 2018

Podcasternas anhängare talar sig varma om hur mycket de lär sig av att följa en podcast, och hur roligt det är att lyssna. För översättare är Tess Whitty ett stort namn i detta sammanhang och den högst väsentliga frågan hon ställer – Is your business ready for the future? – är ingen domedagspredikan utan ett pep-talk.

/ Foto: iStock.

Tess Whitty är även författare till Marketing Cookbook for Translators: Foolproof recipes for a successful freelance career med marknadsföringstips för översättare, och hon har ett ovanligt sätt att marknadsföra sig själv: Hon säger att hon är ”icke anställningsbar”! Det är spännande att följa med på en resa i Tess-land och höra om vikten av framtidssäkring.

För Tess började allt med frågan om vad hon skulle kunna jobba med hemifrån efter att ha lämnat sitt jobb inom marknadsföring. Hon övergav så småningom tankarna på att sälja leksaker eller försäkringar – för att istället fokusera på sina språkkunskaper och på översättning. Hennes kunskaper om marknadsföring hjälpte henne att nå nya mål.

Ta vara på tillgångarna

Framtidssäkra handlar om att ha en strategi för framtiden. Tess talar om framtidssäkring i samband med att skydda och förbättra verksamhetens tillgångar. Vilka är då verksamhetens tillgångar? De är allt det du redan har!

I skyddet ingår att upprätta en juridisk barriär mellan ditt privatliv och ditt arbetsliv, genom att starta ett företag i någon form. Glöm inte ansvarsförsäkringen! Se artikeln om vår nya försäkringsgivare. Troligtvis behöver den aldrig kicka in, men den ger sinnesfrid. För bokföringen: välj en välrenommerad bokföringskonsult. Om du måste ha en revisor, välj en som är försäkrad och helst auktoriserad. Skaffa dig en ekonomisk buffert motsvarande 3–6 månadslöner.

Och avtalen som passerar din e-postlåda? De är viktiga – läs dem! Om det står något som du tvekar om – påtala det, och föreslå en alternativ skrivning.

Tess understryker även vikten av vidareutbildning och av att hålla sig uppdaterad. Glöm inte att öva på dina skriv- och översättningsfärdigheter, lär dig mer om dina översättningsverktyg, och utveckla din närvaro på sociala medier. Marknadsföring är inte längre vad det en gång var.

Efter denna uppräkning, som kan ge många översättare en klump i magen, återkommer Tess till vikten av motivation och balans i livet: Du behöver inte känna dig stressad och överarbetad!

“De 5 procent som skriver ner sina mål tjänar mer än de 95 procent som inte gör det.”

Nu hör jag läsarna fråga sig ”Hur ska det gå till” och ser dem luta sig framåt med hopp i ögonen? Det handlar helt enkelt om att hantera sin tid och de hinder som kommer i ens väg; Det handlar om fokus. Fokusera på de jobb du gillar att göra. Försök få fler sådana jobb. Leta aktivt efter företag som behöver någon med just dina färdigheter på detta område. Läs artikeln om Chris Durbans föredrag som handlar om just detta.

Tidsrealister

Tess poängterar även vikten av Time Management, det vill säga att inte jobba jämt. Prioritera. Bestäm hur många timmar du ska jobba. Och jobba effektivt de timmarna! Se Linn Åslunds artikel om detta.

Nästa term Tess-term är Mindset. Vår inställning påverkar hur vi ser på de hinder vi möter. Är de en del av en inlärningskurva kanske? En ny inställning, slår Tess fast, leder till ett nytt resultat!

– Sluta klaga! Fokusera på hur du ska få bättre betalt och bättre kunder. Och sprid inte negativitet! (se artikeln av Sherif Abuzid).

Tess passade i detta sammanhang på att lära oss en ny term: Athelophobia, rädslan för att inte vara tillräckligt bra. Vi riskerar att fastna i tankesättet att priserna går ner och konkurrensen ökar.

Dåligt självförtroende sänker oss

Termen ”självuppfyllande profetia” ekade som en bekräftelse i min hjärna när jag hör detta, för om jag inte tror att jag är tillräckligt bra kommer jag att vara beredd att jobba för mindre och jag kommer att tro att det finns många översättare där ute som kan konkurrera med mig, och överträffa det jag gör.

Det Tess gör är att vända på myntet. Vad är det jag kan? Vilket är mitt unika försäljningsargument. I detta sammanhang betonar hon även vikten av Self Care, det vill säga att ta så god hand om sig själv som man bara kan, prioritera rätt och sätta de egna behoven före kundernas behov. Det är kanske inte vad kunderna vill höra, men visst låter det som en bra medicin mot utbrändhet och mot att bli utnyttjad av vissa företag?

Var kundsmart

I framtidssäkringen är också kunderna viktiga. Det ligger en risk i att vara beroende av 1–2 kunder, eller av en enda tjänst. Vi måste kunna förutse risker och utforma en strategi för att hantera dessa risker. En av de största farorna inom översättningsområdet är att inte hålla sig uppdaterad om den tekniska utvecklingen inom översättningsverktyg. Med vår strategi ska vi dämpa den faran. (Glöm inte att anmäla dig till givande kurser i olika CAT-verktyg inför konferensen i Lund i april!)

Samtidigt som vi fokuserar på specialisering och på att bli snabbare och mer produktiva, måste vi diversifiera, även det ett favoritord på det finansiella området. Tess breddar begreppet till lingvistisk diversifiering, som nya tjänster, efterredigering, granskning, och extern diversifiering, som att erbjuda något annat – som marknadsföringstips, eller layout om du har grafiska kunskaper, eller om du kan arbeta med flera språk, eller förmedla översättare till/från andra språk.

“Icke anställningsbar? Någon som har det så bra som egen företagare att en anställning inte lockar.”

Visionera mera

Hur går man då detta rent praktiskt? Hur når man dit man drömmer om att nå? Tess råd är att börja med att skapa ett kort uttalande som tydligt anger var du vill vara om 3–5 år. Det är din vision. Lägg till eller ändra specialisering. Nischa dig! Sätt upp SMARTa mål (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-Bound). Använd penna och papper när du skriver upp dessa mål. Svara sedan så mätbart du kan på följande frågor: Vem? Vad? När?

Det kan låta så här: Nästa år vill jag ha fler kunder. Det ska jag få genom att använda LinkedIn mer aktivt och delta i konferenser. Här behöver du även specificera vad du ska göra på LinkedIn och på konferenserna. Mer om LinkedIn på sidan 25!

Backspegeln behövs

Titta sedan tillbaka. Vad var det som inte fungerade i fjol? Hur kan jag förändra det? Vad ska jag göra nästa år istället? Var ska jag marknadsföra min nya tjänst?

Tess har evidens för att de 5 procent som skriver ner sina mål tjänar mer än de 95 procent som inte gör det. Själv har hon skrivit upp hur mycket hon vill tjäna och brutit ned denna siffra på månader och veckor. På så sätt kan hon övervaka att hon uppnår sina mål. Men vi gör gott i att komma ihåg att våra framgångar bara är det ytliga.  Vi måste klara av mycket kritik, och många motgångar innan vi når dit. Tess rekommenderar en mentor (du som är ny i SFÖ, ta en titt på vår mentorverksamhet!) och känns det hela ibland för oöverstigligt är det bara att blunda, le och upprepa hennes råd:

– Hur äter man en elefant? Jo, genom att ta en tugga i taget.

Och vilken är den härliga definitionen av icke anställningsbar? Jo, någon som har det så bra som egen företagare att en anställning inte lockar.

Redigerat och uppdaterat referat från SLAM!-konferensen 2016

SAMMA FÖRFATTARE +