Profilen

I samtal med Johanna Holmgren

17 jan, 2021

Erfaren översättare och SFÖ-medlem om att välja en nisch och så småningom bli anställd.

Johanna Holmgren i porträtt. Johanna Holmgren i porträtt./ Foto: Privat.

Jag träffade Johanna först genom Lund Translation Team där vi samarbetade i två år och sedan inom SFÖ:s fortbildningsgrupp där vi under flera år var aktiva med att ordna kurser för våra medlemmar. Jag blev inspirerad av hur kunnig hon var inom sitt ämnesområde, engagerad som medlem och hur hon tänkte kring specialisering. Låt dig inspireras du med!

FÖ: Hej, Johanna! Du har alltid haft en tydlig översättarprofil sedan jag träffade dig. Du är en av de översättare som tydligast har präglat min uppfattning om hur viktigt det kan vara att skaffa sig en nisch och expertis. Idag är du anställd. På vilket sätt har ditt specialområde tagit dig dit du är idag?
J: Det var avgörande för min nuvarande heltidsanställning. Även om jag efter två år som anställd fortfarande lär mig nya termer hela tiden hade jag när jag sökte jobbet en tillräcklig grund för att klara det inledande översättningsprovet med texter om medicinteknik och vård, och övertyga under mötet med min närmaste chef och blivande kolleger då vi diskuterade företaget och branschen. De sökte specifikt någon med en profil som min, och jag kände att jag hade hamnat på rätt plats.

FÖ: Vad trivs du bäst med i din nya arbetssituation?
J: Det bästa med det här jobbet är mina kolleger i översättarteamet. Det är skönt att dela motgångar och framgångar med någon. Sedan hade jag länge längtat efter kolleger att utbyta kunskap och erfarenheter med. Även inom ett specialområde går det att ha många inriktningar och vi har olika ingångsvinklar på den svenska vården och allt vad den täcker in, såsom administration, IT, patientdatalagen, vårdjuridik, medicinteknik och datasäkerhet. Sedan uppskattar jag mycket att jag har svenska kolleger på andra avdelningar som jag kan ta hjälp av och dessutom Cerners medarbetare i USA och andra länder. Ena dagen mejlar jag till en teknisk informatör i USA för att ställa en fråga om formuleringen i en hjälptext; en annan dag har jag videosamtal med en programmerare som förklarar hur ett visst användargränssnitt ser ut och fungerar.

FÖ: Finns det något som du saknar från livet som frilans?
J: Att själv rå om min tid och bestämma hur stor arbetsbördan ska vara. Det blir såklart mer inrutat på ett stort företag. Men det är också skönt att kunna stänga av datorn och jobbhjärnan helt på kvällar och helger.

FÖ: När visste du att du ville bli översättare?
J: Det växte fram under högstadiet och gymnasiet när jag skrev och läste mycket på engelska och även franska och tyska. När jag sökte till universiteten i Storbritannien valde jag sedan en examen som tydligt stakade ut vad jag skulle arbeta med – översättning och tolkning.

FÖ: Vilken egenskap är du mest stolt över i din översättarroll?
J: Något som jag tycker att jag är ganska bra på är att ha ett litet ”…eller?” i bakhuvudet. Att kunna gå tillbaka och läsa min översättning och inse att jag missuppfattat något. Det är lätt att förälska sig i sin egen text och att tro att det alltid måste handla om ditt specialområde, tills du upptäcker att författaren hade bakat in något helt annat också.

Om Johanna Holmgren 

■ Bor: Halmstad.

■ Gör: Localization analyst/Översättare på Cerner Sverige AB.

■ Utbildning: Master of Arts i tolkning och översättning vid Heriot-Watt University i Edinburgh.

■ Fritidsintresse: Stickning och odling av nyttoväxter.

■ Kontakt: Svarar gärna på frågor i SFÖ:s mentorgrupp på Facebook eller på mejl.

FÖ: Hur hittade du och skapade dig ett specialområde inom översättning?
J: Min första arbetsgivare hade många stora kunder inom medicinteknik, så det var ett område jag fick arbeta mig in i, och som jag tyckte var intressant. Eftersom det uppenbarligen fanns många kunder som behövde den typen av översättningar från tyska till svenska, valde jag det som mitt specialområde när jag blev frilans. Jag letade upp översättningsbyråer i Tyskland som nischat sig inom medicin och medicinteknik och hörde av mig till dem. Medan jag bodde utomlands i slutet av 00-talet var det en utmaning att fortbilda mig på svenska, men sedan jag flyttade hem till Sverige har jag gått på workshoppar, föreläsningar och konferenser om mitt område.

Johanna…

1. Diskuterar gärna fortbildning och kundkontakt.
2. Inspireras av människor som går helt upp i ett ämne och kan försörja sig på det. Jag tycker också att det är fint när personer med väldigt blandade erfarenheter kan lägga ihop dem som pusselbitar till en helhetsbild.
3. Ser fram emot att få lämna hemmakontoret under 2021 och hoppas att Medicinteknikdagarna kan gå av stapeln som en fysisk konferens i Malmö i höst.

FÖ: Vad ser du för fördelar med att välja ett specialområde?
J: Jag tänker att någon form av specialisering är en nödvändighet. Förutom själva ämneskunskaperna handlar det om att lära känna branschen och förstå var uppdragen finns, att veta vem som anlitar översättare och hur du lättast kommer i kontakt med dem. Din marknadsföring blir bättre genom att du har ett tydligt erbjudande. Sedan tycker jag att fördjupade kunskaper ger mig mer trygghet och självsäkerhet i min yrkesroll och som företagare. Och konkret så arbetar jag effektivare genom att research tar mindre tid och att jag känner till olika vanliga texttyper på förhand. Det blir även lättare att identifiera och förstå dåligt skrivna originaltexter eller inse i ett tidigt skede att de behöver diskuteras med kunden.

FÖ: Viktigaste eller nyttigaste råd du fick när du startade?
J: Det viktigaste jag fick lära mig under mina första två år på en översättningsfirma i Tyskland var att samarbeta med andra översättare som korrekturläste mina texter, vilket var nyttigt och belyste att en text som bara lästs av översättaren själv alltid kan bli bättre. Jag lärde mig också att jobba systematiskt och strukturerat – att exempelvis föra en förteckning över varje slutkunds önskemål/referensmaterial/begärda ändringar m.m., och att skapa kundspecifika termlistor och översättningsminnen. Det är viktigt även om du jobbar för byråer – att visa att du bryr dig om deras kunder.

FÖ: Vilka är dina viktigaste insikter som du har gjort sedan starten av din karriär?
J: Att det är viktigt att tacka nej till uppdrag som du inte klarar av, som inte betalar sig eller som inte intresserar dig och använda tiden till något vettigare. Slutligen ångrar jag absolut inte att jag valde ett specialområde. Vården och tekniken utvecklas ständigt och terminologin och texttyperna med dem.

FÖ: Tack Johanna för din tid och lycka till!

Johannas tre karriärtips för översättare som vill satsa på ett specialområde:

1. Välj gärna ett område som redan intresserar dig och dra nytta av dina förkunskaper.
2. Nätverka effektivt för att hitta kunder och samarbeten: i nischade affärsnätverk, på handelskammarens branschföreläsningar eller vid kurser för yrkesverksamma.
3. Försök att samarbeta med andra tjänsteleverantörer som inriktar sig på samma kunder som du, exempelvis tryckerier och kommunikationsbyråer.

SAMMA FÖRFATTARE +