Aktuellt

Hur kunde ’islamister’ bli ’muslimer’?

2 jun, 2022

Det har nog inte undgått någon att Sveriges Radio Ekots arabiska, kurdiska och somaliska redaktion felaktigt översatt Ebba Buschs uttalande om islamister.

/ Foto: iStock.

Med anledning av de oroligheter som bröt ut till följd av att högerextremisten Rasmus Paludan bränt koraner på olika orter i Sverige ställde Busch sig frågan ”varför har vi inte 100 skadade islamister?”, vilket Sveriges Radio felaktigt översatte till ”varför har vi inte 100 skadade muslimer?”.

Eftersom vi översätter arabiska har vi fått många frågor om detta. Vi kan helt klart konstatera att översättningen är felaktig, men hur kunde felet uppstå och vad är det som är så komplicerat med termen islamist?

Sveriges Radio översatte alltså islamist till arabiskans مسلم (muslim). När felet uppdagades gick man ut med en ändring och termen översattes i stället till إسلامي (islāmī). Det gjorde inte förvirringen mindre bland arabiskspråkiga läsare. Alla är överens om att det arabiska ordet muslim betecknar en person som bekänner sig till islam men många ställer sig frågande till korrigeringen eftersom en person som är islāmī, alltså muslimsk eller islamisk, är samma sak som en muslim.

Att översätta islamist till islāmī är problematiskt och ett klassiskt exempel på falska vänner. Den som gått grundskolan i ett arabisktalande land har med största sannolikhet studerat التربية الإسلامية (at-tarbiyyah al-islāmiyyah), vilket motsvarar den islamiska delen av vår religionskunskap och där man studerar islams grunder och lära och ingenting om islamism.

I arabisk media används ofta termen إسلاموي (islāmawi) när man pratar om islamiska fundamentalister. I mer sekulära länder som under de senaste decennierna upplevt ett hot från politiskt islamiska krafter (så som Muslimska Brödraskapet) används termen islāmawi för att ge dåligt intryck av och markera motstånd mot dessa.

I länder där islam utgör en del av det politiska systemet, och där termen islāmawi således inte står för någonting man uppfattar som dåligt, använder man i stället begreppet متطرّف إسلاموي (mutaṭarrif islāmawi), islamisk extremist, för att betona att det man uppfattar som negativt ligger i själva extremismen och inte i islam.

Man kan tycka att det säger sig självt att ett språk som arabiska, som är så starkt präglat av islam, inte har en term för att beskriva muslimer på ett negativt sätt. Behovet av att uttrycka sig nedlåtande om muslimer är ett resultat av de högerextremistiska och islamofobiska vindar som under de senaste decennierna dragit in över västvärlden. Detta måste man naturligtvis vara medveten om när man översätter den här typen av termer. Man måste också vara noga med att förmedla den nedsättande underton begreppet islamist har i dag.

Vi kan konstatera att dagens definition av den svenska termen islamist förändrats genom åren. Detta speglas både i Buschs fråga om oroligheterna under påsk och i kritiken mot Sveriges Radios översättning. En liknande term som man ofta möter i dag är islamisering. Enligt SAOB har termen förekommit i svenskan sedan 1887 och från början i betydelsen ”ombilda till likhet med islams anhängare l. islamitiska förhållanden, sätta islamitisk prägel på”.

Vi kan lugnt konstatera att en viss betydelseförskjutning ägt rum och att termen i dag är mer (negativt) laddad än vad den förefaller ha varit i slutet av 1800-talet. Vi konstaterar att Buschs uttalande blivit felaktigt översatt och att även korrigeringen är felaktig. Vi konstaterar också att den svenska definitionen av islamist är svår att översätta till ett språk som inte präglas av ett lika stort behov av att uttrycka sig nedlåtande om muslimer. En fråga man kan ställa sig är om Busch, som själv förespråkar en politik som bygger på religiösa grunder, är helt säker på vad det är för term hon använder och vad hon egentligen menar.

Termen islamist är otydlig och det gör den svåröversatt. Associated Press (AP) gick 2013, efter påtryckningar från Council on American‑Islamic Relations (CAIR), ut med en revidering av sin rekommendation gällande hur media bör använda engelskans islamist. AP hade tidigare definierat begreppet som ”Supporter of government in accord with the laws of Islam. Those who view the Quran as a political model encompass a wide range of Muslims, from mainstream politicians to militants known as jihadi” men CAIR ansåg att islamist kommit att bli synonymt med “Muslims we don’t like” och förespråkade därför en revidering av definitionen och sa att man endast bör använda termen om de grupperingar som själva kallar sig islamister.

AP gick sedan ut med en uppdaterad definition som löd (understrykning gjord av oss) “An advocate or supporter of a political movement that favors reordering government and society in accordance with laws prescribed by Islam. Do not use as a synonym for Islamic fighters, militants, extremists or radicals, who may or may not be Islamists. Where possible, be specific and use the name of militant affiliations: al-Qaida-linked, Hezbollah, Taliban, etc. […]”.

Sveriges Radio Ekots ledningsgrupp har efter detta beslutat att uppdatera och förstärka sina rutiner kring översättningsarbetet bland annat genom att konsultera extern kompetens för svårtolkade eller svåröversatta ord och begrepp. Det är ett steg i rätt riktning men det är så klart alltid bäst att anlita professionella översättare för all typ av översättning.

SAMMA FÖRFATTARE +