SFÖ-konferens 2019

Hur har du det med din volitio?

29 apr, 2019

Jag ska villigt erkänna att jag inte visste vad volitio betydde, men det visste tydligen inte så många andra av åhörarna heller vilket var en tröst.

Volitio är förbränningsmotorn – motivation är startmotorn. Volitio är förbränningsmotorn – motivation är startmotorn. / Foto: Björn Olofsson.

Riita Eivergård är coachen som utbildar, handleder och coachar ledare och organisationer och hon vill medverka till att vi och våra företag blir verkställandeförmögna, dvs. utnyttjar vår volitio. Begreppet volitio är enligt henne ”förmågan att medvetet och konsekvent utnyttja och reglera tankar, känslor och handlingar samt omgivande faktorer i syfte att nå uppsatta mål”. Volitio kan jämföras med förbränningsmotorn i bilen, medan motivation, som är det vi oftast talar om, snarare är startmotorn. Motivationen får oss att sätta igång, men för att för att hålla ut och komma i mål behöver vi volitio. Mer om volitio här.

Vår verkställandeförmåga bygger på att vi har ett mål som känns meningsfullt och som vi kan engagera oss i. Vidare behöver vi självförtroende, att kunna lita på vår förmåga och på de möjligheter som uppstår. Tillsammans skapar det fokus och energi.

Enligt Riita är volitio en förmåga vi alla har och den går att mäta och utveckla. Den kan betraktas som en arbetsmiljöfråga i dagens slimmade organisationer där många måste arbeta i ett ständigt brus och där man hela tiden avbryts och blir distraherad. Vi förväntas klara av multitasking trots att vi inte är gjorda för det.

Riita delar in människorna på ett företag i fyra grupper – de uppgivna som har låg energi och inte får gehör för sina idéer, de frysta som saknar både mål och energi, de målinriktade som går som tåget och får saker gjorda och slutligen duracellkaninerna dit cirka 60 procent räknas. De har mycket energi men det blir inte så mycket verkstad. Mycket väsen för lite ull helt enkelt, och dessa personer är i farozonen för utmattning. Gruppen målinriktade anses utgöra endast cirka 10 procent av de anställda vid ett företag och en viktig fråga är hur fler ur personalen skulle kunna föras över till den kategorin.

“Förmågan att medvetet och konsekvent utnyttja och reglera tankar, känslor och handlingar samt omgivande faktorer i syfte att nå uppsatta mål.”

Riita Eivergård. / Foto: Elisabet Flodin.

Riita framhöll betydelsen av att stärka vår volitio och se till att vi utnyttjar vår energi på ett hållbart sätt. Fundera exempelvis på om du verkligen ska springa på alla bollar eller kanske koncentrera dig på den viktigaste? Hon uppmanar oss att hushålla med vår energi men att också fylla på med energi– ta hand om dig och be om hjälp när du behöver!

Vi behöver också resiliens, motståndskraft, för att möta och hantera svårigheter och motgångar och kunna återhämta oss. De kan vi åstadkomma genom att ha ett positivt förhållningssätt, se till att fokusera på det viktiga, vårda våra sociala relationer, öva upp vår självkänsla och lita på vår förmåga. Kanske träna på att våga säga nej?

Nu har jag lärt mig vad volitio betyder och att det kan vara lätt att blanda ihop vägen med målet – vilket är ditt mål?

SAMMA FÖRFATTARE +