TÖI

Höstens utbildningar på Tolk- och översättarinstitutet

16 mar, 2020

I det blida väder som har rått under vintern är det lätt att tankarna går mot våren och för många – unga såväl som gamla – innebär våren att man börjar fundera på att söka in till universitetet för att utbilda sig eller vidareutbilda sig.

Utbildning i CAT-verktyg på TÖI. Utbildning i CAT-verktyg på TÖI. / Foto: Björn Olofsson.

På Tolk och översättarinstitutet (TÖI) har vi ett större utbud av högskolekurser än någonsin tidigare och även många nyheter när det gäller fristående kurser, distansläsning och studieorter.

När det gäller översättning är det flera nyheter på gång och man kan välja friskt utifrån fler olika format. Det finns två program: på grundnivå finns det treåriga Kandidatprogram i språk och översättning och på avancerad nivå det tvååriga Masterprogram i översättning. Kandidatprogrammet kan man läsa med tretton olika språk och masterprogrammet med fem. Man kan dessutom läsa många av kurserna helt fristående. På grundnivå finns kurser med fantasifulla namn som Översättning I, Översättning II och Översättning III, där man från och med i höst kan man läsa en helt ny delkurs i efterredigering, liksom de populära delkurserna i Medieöversättning, Skönlitterär översättning och IT-översättning. Det finns även möjlighet till praktik. På grundnivå kan man också läsa den kreativa kursen Skönlitterär översättning och redaktörsarbete, där man arbetar med en novell eller en essä från den första råöversättningen och fram till färdig bok.

På avancerad nivå kan man välja om man vill läsa till magister- eller masterexamen under ett respektive två år. Här finns även ett stort antal fristående kurser som kan läsas utan att gå själva programmet, som t.ex. Fackspråk och terminologi, Facköversättning I och II och mycket annat. Nytt för i år är en kurs i Skönlitterär översättning och en i Översättning och ideologi. TÖI har nära och regelbundna kontakter med näringslivet, och som svar på de behov som finns på arbetsmarknaden startade vi den tidigare nämnda kursen i efterredigering. Och vi kommer dessutom att starta en kurs i maskinöversättning 2021.

På tolksidan händer det också mycket nytt och spännande. Konferenstolkutbildningen startar igen, inom ramen för Masterprogram i tolkning, med språken franska, tyska och engelska (trots brexit). Det är en mycket exklusiv utbildning som kräver mycket av de studerande men som ger möjligheter till verkliga toppjobb. Liksom konferenstolkutbildningen är vårt Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning helt unikt i Sverige. Det är den enda utbildningen till teckenspråkstolk på högskolenivå, och man kan söka in till programmet utan att kunna teckenspråk , eftersom det lärs ut inom ramen för programmet.

Inom Masterprogram i tolkning, inriktning Tolkning, kan man välja att fördjupa sig teoretiskt, men även praktiskt, i tolkning inom svensk vård, omsorg och rättsväsende.

Den utbildning som ökar mest är vår utbildning Tolk i offentlig sektor. Den utbildningen riktar in sig på de språk där det finns störst samhällsbehov och efterfrågan, som arabiska, dari, mongoliska, persiska, somaliska och tigrinska. Utbildningen består av fristående kurser, som man kan läsa upp till tre terminer. Liksom våra andra tolkutbildningar ger den rätt att registrera sig i Kammarkollegiets tolkregister. Kurserna ges delvis på distans, med månatliga träffar, och sedan ett år tillbaka kan man även läsa kurserna vid Lunds universitet (fortfarande i TÖI:s regi.) Nytt från i höst är även kursen Översättning i offentlig sektor, där de som utbildat sig till tolk i offentlig sektor kan bredda sig och lära sig översätta svenska samhällstexter till sina respektive språk.

Så om man är sugen på att möta våren genom att boka in sig på någon av våra spännande utbildningar eller kurser som startar i höst inom översättning eller tolkning, så är det bara att klicka in sig på Stockholms universitets hemsida, där alla våra kurser kommer att vara synliga från den 15 mars.

Det finns alltså allt från kurser på fem veckor och upp till program på tre år. För detaljerad information, surfa till TÖI:s webbplats.

Kom ihåg att söka senast den 15 april 2020!

SAMMA FÖRFATTARE +