Utbildning

Högskoleutbildning till översättare

10 mar, 2020

Dags för pysslingarna att förkovra sig. Det magiska datumet 15 april närmar sig – datumet då vi slutgiltigt måste besluta om vi ska ägna hösten åt att förkovra oss ytterligare i översättningens teori och praktik, eller om vi ska fortsätta vårt värv på språkets skitiga verkstadsgolv.

/ Foto: iStock.

De flesta medlemmar i SFÖ satsar nog på det sistnämnda, men denna tidning når även många som överväger en framtid som översättare (glöm inte att skicka länken till dina barn, syskonbarn, sysslingar och pysslingar), och därför har vi sammanställt en översikt över vilka högskoleutbildningar som erbjuds i höst.

Kort kan vi konstatera att utbildning till översättare på högskolenivå erbjuds på universiteten i Stockholm, Växjö och Lund. Utbildningen i Uppsala har legat på is (vad nu det betyder?) i många år, och såvitt redaktionen har förstått kommer ingen nyantagning att göras till översättarutbildningen på Göteborgs universitet inför HT20. Håll dock ett vakande öga på www.studera.nu – saker och ting kan förändras!

Söktrycket till utbildningar är konjunkturberoende, såväl i vår bransch som i alla andra. För närvarande befinner vi oss i slutfasen av en högkonjunktur, det finns relativt gott om uppdrag och det kan te sig intressantare att dra in pengar än att studera. Men många tecken tyder på att en konjunktursvacka för är på ingående, och det kan ge utbildningsväsendet ett uppsving.

En annan aspekt är att översättarutbildningar på högskolenivå har tenderat att ligga på efterkälken rent tekniskt. Här kan vi konstatera en stor och glädjande förändring i attityd under de senaste åren, och såväl i Stockholm som i Växjö och Lund är CAT-verktyg och annan datorteknik en självklarhet i utbildningen av nya översättare – utan att för den skull kompromissa med översättningsteori och rent språkliga aspekter.

SAMMA FÖRFATTARE +