Styrelsen informerar

Hieronymusfiranden och samtidiga minikonferenser på olika orter

29 nov, 2019
/ Foto: iStock.

I början av ett höstruskigt november sammanträdde styrelsen på Ersta konferens & hotell i Stockholm. Den här gången arbetade vi tre dagar istället för två, då vi hade planerat in en särskild visionsdiskussion om föreningens framtida inriktning och brainstorma fram bra idéer. Vi beslutade att ha tredagarsmöte en gång om året, då det ger utrymme för att prata om just visioner, framtiden och sådant som vi annars inte hinner med. På fredagskvällen åt styrelsen sin årliga middag på restaurang Fotografiska, där den vegetariskt baserade gourmetmaten inte gjorde någon besviken!

Mellan styrelsemötena håller vi webbmöten cirka var tredje vecka, för att diskutera vad som är på gång och uppdatera varandra. En fråga vi arbetar med just nu är att öka vår kompetens om webbinarier så att fler sådana kan hållas och spelas in, även av ”vanliga medlemmar”. Vi diskuterar också hur man kan utveckla SFÖ:s webbplats, den interna gruppen på Facebook och nu även vår närvaro på Instagram – liksom besök på intressanta konferenser och andra evenemang. Ett återkommande tema är maskinöversättning, som behandlas ur olika aspekter i flera artiklar i detta nummer.

Den 30 september hölls Hieronymusfiranden på olika håll i landet. I Stockholm firade SFÖ, i samarbete med FAT, på Ersta konferens & hotell på Södermalm i Stockholm. Här fick vi höra Helen Taylor berätta om sin långa karriär som översättare på Handelsbanken. Efter föredraget var det mingel, och fortsatt firande på en italiensk restaurang i närheten. I Göteborg hölls ett samarrangemang mellan Göteborgs stadsbibliotek och Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet. I Umeå och Lund firades Hieronymus med AW.

Den 29 november var det dags att upprepa förra årets populära nya koncept för minikonferenser, på tre orter samtidigt. Temat för i år var hur man hittar nya kunder. Larissa Ekonoja och Björn Olofsson höll föredrag på plats i Stockholm med olika intressanta och matnyttiga vinklar på ämnet. Deras föredrag webbsändes till Umeå och Göteborg och samtliga tre orter hade möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna. Efter varje föredrag fortsatte diskussionerna lokalt i varje lokal grupp och deltagarna bytte erfarenheter med varandra. I Stockholm var det så många anmälda att vi hade en kölista och fick boka om till en större lokal. Det var en heldag av mycket matnyttiga tips och idéer samt upplysande diskussioner där alla frikostigt delade med sig av sina kunskaper. Vi tror att det är ett koncept som är här för att stanna!

24–26 november höll NTIF sin årliga konferens, det här gången i Göteborg. SFÖ representerades av vice ordförande Gunbritt Geijer, som även gick en master class i maskinöversättning och tog med sig mycket intressant tillbaka till styrelsen och föreningen. Flera andra SFÖ-medlemmar hade också hittat dit.

 

Nu riktas alla blickar mot Umeå och SFÖ:s 30-årsjubileumskonferens 24–26 april 2020! Om du inte har anmält dig till än, så skynda dig att göra det! Du får ett extra förmånligt pris fram till den 10 januari 2020!

SENASTE INSLAG +