Konferens SFÖ-SAT 2023

Konferens SFÖ-SAT, 12–14 maj 2023, Umeå Folkets hus

24 feb, 2023

Nu börjar det dra ihop sig till årets konferens! Inom kort kommer anmälan och program att gå ut men vi kan redan nu presentera en av våra talare – Hanna Söderlund, lektor i svenska vid Umeå universitet. Hanna har forskat om humor i samtal i relation till makt, bland annat i tv-programmen Vinterstudion och Parlamentet. Dessutom har hon undersökt hur funktionsnormativitet utmanas i poddsamtal. Hannas föredrag kommer att kallas Humor och makt – hur hänger det ihop?

Hanna Söderlund - privat foto Hanna Söderlund - privat fotoHanna Söderlund - privat foto

Humor och skratt har de flesta människor någon relation till. Vanligtvis uppfattas det som något positivt, något vi uppskattar, både till vardags och som underhållning. Humor har sina egna ramar, där andra regler i viss utsträckning gäller. Vi lär oss att använda humor när vi lär oss prata, men vi är kanske inte alltid medvetna om att humor också kan innebära att utöva makt.

Många har nog någon gång upplevt att humor använts på olika sätt som har känts lite spetsigt, som att det blivit negativt. Det beror på att humor kan användas som maktmedel. Så, hur hänger egentligen humor och makt ihop?

Några sätt som makt kan utövas med hjälp av humor är genom att det går att skapa såväl grupptillhörighet som utanförskap. Det är även möjligt att förstärka sin egen position i en grupp genom att använda humor. Det kan också vara så att vi vill förminska oss själva för att förekomma kritik eller försöka bli en del av en grupp. Eller så vill vi försöka dra ner byxorna på någon i stark maktställning genom att använda humor.

Att uppfattas som rolig är också något som är förknippat med hög status – och därför är det så viktigt att någon visar uppskattning för att humor ska ses som framgångsrikt. Att inte skratta åt någon som försöker skämta är också ett sätt att utöva makt.

Allt det här kommer föredraget Humor och makt – hur hänger det ihop? att handla om.

SENASTE INSLAG +