Utrikesdepartementet

Hallå där … Magnus Lärke

9 aug, 2021

Gruppchef för Språktjänsten på kommunikationsenheten på Utrikesdepartementet, som har varit med och utvecklat en ny utgåva av Utrikes namnbok (en ordbok som innehåller namn på svenska myndigheter och organisationer).

Magnus Lärke. Magnus Lärke. / Foto: Regeringen.

Hur arbetar ni inom Utrikesdepartementets översättargrupp?
– Vi är en grupp på åtta översättare som tillhör Utrikesdepartementet men som jobbar åt hela Regeringskansliet. Vi översätter i huvudsak mellan svenska och engelska (i båda riktningarna) men vi tar även uppdrag från andra källspråk. Och räcker inte våra språk- eller ämneskunskaper så hjälper vi till att koppla samman beställare med översättare som har rätt kunskaper..

Sitter era översättare på Utrikesdepartementet eller samarbetar ni med språkbyråer eller med frilansande översättare?
Både och faktiskt. Språktjänsten är som sagt en del av UD men Regeringskansliets sammantagna översättningsbehov överstiger våra resurser. Då använder vi oss av ramavtal och i undantagsfall direktupphandlar vi leverantörer vid specifika behov. Regeringskansliets ramavtal för översättningstjänster löper ut vid årsskiftet och vi är i full gång med att förbereda för ett nytt ramavtal.

Vilka är de största utmaningarna ni har när ni behöver hitta rätt termer och översättningar till andra språk?
– Oj, utmaningarna varierar. När det gäller terminologi kan det vara att bestämma sig. Vi tar ofta fram flera förslag när det gäller namn men att sedan bestämma sig för ett visst namn för till exempel en flerårig regeringssatsning kan vara desto knepigare när vi vet att det är omöjligt att ändra sig i efterhand. Ibland kan utmaningen i stället vara att åstadkomma konsekvens och enhetlighet.

Organisationsstrukturen skiljer sig delvis åt mellan departementen och det kan vara lättare sagt än gjort att skapa ett terminologiskt konsekvent organisationsschema.

Hur ser QA-processen ut?
– Vi jobbar i Studio och förutom det programmets alla kvalitetskontrollfunktioner så är nog den allra viktigaste delen i vårt kvalitetsarbete att vi läser varandras översättningar. I princip alla uppdrag vi gör läses av någon annan i gruppen innan vi levererar. Och det är verkligen ett privilegium att kunna låta en erfaren kollega gå igenom en text och komma med språkliga förslag och hjälpa till med faktakoll. Översättningsminnen och termdatabaser är både självklara och värdefulla i vårt arbete men jag blir mäkta imponerad varje gång en kollega grävt i sitt eget minne och påpekar att vi till exempel benämnde minister X eller organisationen Y på ett visst sätt under en tidigare regering. Den sortens erfarenhet är svår att fånga upp på något annat sätt.

SAMMA FÖRFATTARE +