Jubileum

Grattis Danske Translatører – 30 år!

23 apr, 2020

Kan det ha varit så att vi var med på det sista branschevenemanget med livepublik våren 2020? Det verkar så.

Fullsatt i Brøndsalen i Frederiksberg. Fullsatt i Brøndsalen i Frederiksberg. / Foto: Anne-Marie Colliander Lind.

Veckan efter Danske Translatørers jubileumskonferens stängde Danmark sina gränser och de flesta branschevenemang, lokala som internationella, som planerats under våren har ställts in eller skjutits upp till senare under året eller rentav till 2021.

Hur var den då, denna jubileumskonferens? Den var varm. Den var trevlig. Och den var väldigt dansk, i synnerhet eftersom konferensspråket var danska och lite väl utmanande för våra svenska öron som inte var riktigt så vana som vi skulle vilja. Det är ju som nordbo (och svensk) lite svårt att erkänna, men det hade kanske varit bra att utnyttja den tolkning till engelska som erbjöds under de första föredragen. Nåja.

Eftermiddagen inleddes med att vi hälsades varmt välkomna av styrelseordföranden Mette Aarslew till den extremt charmiga Brøndsalen i Frederiksberg, centralt i Köpenhamn. Deltagarna kom främst från Danmark men många nordiska översättarorganisationer var också representerade med ett par deltagare på plats. Från Sverige deltog undertecknade och allt som allt var vi drygt 60 personer.

Konferensen modererades av skådespelaren Oliver Zahle som inledde eftermiddagen med ett litet brandtal. Han hävdade att han alltid försöker göra världen omkring sig själv mer förståelig och sa att han anser sig vara en översättare, men eftersom vi alla vet hur svårt det är att veta skillnaden mellan olika yrkesgrupper (INTE!), så förstod alla deltagare nästan intuitivt att han egentligen menade tolk. Hmm … Det blev dock bättre allt eftersom dagen gick!

Några saker tog vi med oss hem: Den första talaren var Lars Trap-Jensen från Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL, som talade om hur förändrade användningssätt för ord påverkar redaktörernas arbete med att hitta nya definitioner av dem. Det gav en riktigt intressant inblick i hur mycket danskarna gillar att höra av sig till myndigheten och försöka påverka vilka definitioner nya ord ska få. Som Lars konstaterade så är det en balansgång om vems särintresse som bör styra hur ord definieras.

Efter Lars lyssnade vi på Ellen Wulf som berättade om sitt arbete med att översätta sagorna i ”Tusen och en natt” till danska från 1400-talsarabiska. Ellen hävdade att det i verkligheten var ganska lätt eftersom skriven arabiska inte har förändrats så mycket under århundradena. Det var i alla fall mycket trevligt att lyssna på en klassisk humanist i vår annars mycket tekniskt orienterade översättarvärld.

Den moderna översättningstekniken och företagsperspektivet presenterades av Christel Weber Gouas, chef för språkavdelningen på det danska kraftbolaget Ørsted som berättade om företagets internationaliseringsresa. Företaget har medarbetare av 68 nationaliteter och hennes avdelning har bland annat uppgiften att underlätta och främja flerspråkighet inom företaget. Hon berättade hur kommunikationen mellan företagets olika delar underlättas av att företaget har egna flerspråkiga ordlistor tillgängliga via intranätet. Dessutom har man etablerat och uppmuntrat användningen av ett enkelt CAT-verktyg kombinerat med en MT-motor för att minska interna språkbarriärer och undvika säkerhetsrisker med kommersiella alternativ som Google Translate.

Författaren Jesper Tynell gjorde oss mycket medvetna om att danska statstjänstemän faktiskt måste lära sig att kunna svara på en fråga på ett sådant sätt att folk tror att de säger vad de förväntas säga men utan att någon någonsin förstår vad det egentligen betyder. Eller något liknande. Knepigt var det i alla fall och det verkar som om svenskans Klarspråk eller engelskans Plain English inte riktigt har nått Danmark ännu. Åtminstone inte politikerspråket.

Eftermiddagen gick mycket snabbt och innan middagen fick vi alla en chans att mingla med kollegorna över ett glas vin (som NTIF bjöd på). Vi lämnade Fredriksberg innan det var dags för middag, för att hinna med det sista tåget tillbaka till Sverige. Föga anade vi att vi skulle få vår rörlighet brutalt begränsad bara några dagar senare. Med facit i hand borde vi ha stannat på middag och njutit av kvällen i Köpenhamn!

Stort tack till Danske Translatører för en härlig eftermiddag!

SAMMA FÖRFATTARE +

SAMMA FÖRFATTARE +