Språk och översättning

Fyra snabba om Tarjameh

14 dec, 2021

Några få frågor om språkföretaget med arabiskan i fokus som drivs av Malin Färdig och Amjad Kutieleh.

/ Illustration: Rawpixel.

eV: Varför heter ni Tarjameh?
Tarjameh är arabiska för översättning. Vi hade velat ha ett mer fyndigt namn men tiden (och fantasin) räckte inte till.

eV: Beskriv ert samarbete och hur ni blev kollegor!
Vi lärde känna varandra i början av 2014. Amjad hade precis kommit till Sverige då och studerade svenska på en skola där jag jobbade som lärare. Amjad hade tidigare haft intresse för att studera översättning och när han, nio månader senare, avslutade sina studier i svenska föreslog jag att vi skulle söka arbete som översättare tillsammans. Jag hade året innan avlagt examen i arabiska och redan börjat ta mindre översättningsuppdrag. Vi började arbeta som översättare bara en vecka senare och har gjort det på heltid sedan dess.

Majoriteten av våra uppdrag utgör översättning från arabiska och det mesta gör vi tillsammans. Amjad läser den arabiska källtexten högt och jag sitter bredvid och följer med i texten samtidigt som jag skriver den svenska översättningen. Jag sköter sedan korrekturläsningen av den färdiga översättningen.

Amjad översätter de flesta uppdragen till arabiska på egen hand, sedan korrekturläser jag och jämför med källtexten. I den slutliga korrekturläsningen går vi tillsammans igenom mina kommentarer och frågor som dykt upp när jag korrekturläst.

eV: Fördelar och nackdelar med att arbeta i team?
Vår absolut största styrka är att vi tillsammans behärskar båda språken på modersmålsnivå. Det är helt ovärderligt och vi lär oss så mycket av varandra. Dessutom är det en stor fördel att ha två par ögon på alla texter man arbetar med.

En nackdel kan vara att vi ibland uppfattar texter olika och inte är helt överens om hur de ska översättas. Det kan vara i texter med syftningsfel eller där tonläget är svårtolkat. Vi brukar lösa det genom att skriva en kommentar om att xxx även kan tolkas som yyy.

eV: Rekommendationer till översättarkollegor som vill skapa sitt eget team?
Se till att översättarna i ditt team har olika modersmål och olika nischer. På så sätt lär man sig allra mest av varandra. Dessutom sparar man tid när man inte behöver söka information utan i stället kan rådfråga en kollega bredvid som man litar på.

Våga lämna ifrån dig alla dina färdiga översättningar till korrekturläsning av en kollega! Det kan vara jobbigt i början men en korrekturläsning av en kollega är så mycket värt.

SAMMA FÖRFATTARE +