SFÖ-konferens 2019

Från Vilda västern på östkusten till ordning och reda i en glokal värld

15 apr, 2019

Scanias terminologi genom åren.

Bo Widegren – Scanias chefsöversättare 1969. Bo Widegren – Scanias chefsöversättare 1969. / Foto: Björn Olofsson.

Bo Widegren, en av SFÖ:s founding fathers, anställdes som chefsöversättare vid Scania 1969. Innan han såg annonsen visste han inte att begreppet facköversättare existerade.

Bos fögderi bestod av en tysk dam och engelsk herre som översatte till sina respektive språk. Bos uppgift blev att översätta instruktions- och verkstadshandböcker till franska och spanska – likt humlan som inte vet att den inte kan flyga visste han inte att detta var omöjligt. Å andra sidan – terminologin var bara att kopiera från tidigare utgåvor, syntax i den typen av litteratur är skäligen enkel – och ingen klagade. Värre var det i så fall för engelsmannen – ty svenskar har oproportionerligt mycket åsikter om vad som är korrekt engelska. Inget systematiskt terminologiarbete bedrevs, utan det var varje översättares åsikter som gällde. Minnet och fullklottrade anteckningsböcker fungerade som termdatabaser.

Och då som nu var Scania konsekventa med att alla anställda skulle ha god produktkännedom. En flera veckor lång intensivkurs som avslutades med att man fick kära en 25-tonnare med släp ett varv runt monteringshallen – oavsett om du var chefsöversättare eller springflicka. Ingen mannamån – lika för alla!

Moderniteten telex anlände till Scania ungefär i samma veva som Bo. I september 1972, minns Bo,  låg Scania i slutförhandlingar kring ett sydamerikanskt projekt, i konkurrens med företaget som inte bygger lastbilar utan lastvagnar. Timme efter timme, långt in på natten, satt Bo och översatte den ena telexrullen efter den andra av spansk avtalstext. Han dikterade översättningen från spanska till svenska, skrivflickorna skrev, Marcus Wallenberg läste och slutligen fick Bo översätta svaret, för vidare befordran med telex.

Bo lämnade Scania 1975, för att efterträdas av Emilio Dahl (också en av SFÖ:s grundare)
(här vrider vi fram klockan 35 år)

Mia Jensen, ännu inte påtänkt när Bo Widegren lämnade Scania, är anställd som terminolog sedan 2011. Hon är språkvetare och ordförande i föreningen Språkrådgivning och textvård – och har också kört ett tungt ekipage ett varv runt monteringshallen. Tillsammans med sina 10 kollegor vid Terminologiavdelningen – som sorterar under Eftermarknad – styr Mia upp koncernens terminologiarbete med devisen ”våga vara tråkig” (det är bättre att skriva körriktningsvisare än blinkers – särskilt i genitiv, bestämd form plural).

Mia beskriver sitt arbete som nördigt, smalt och extremt allmänbildande

All teknisk information skrivs på svenska. Den dagliga kommunikationen inom företaget sker på svenska, även om det officiella koncernspråket är engelska. Terminologiarbetet utgår från svenska – avdelningen har byggt upp ”Scania Lexicon” som på 15 år har vuxit från 2 000 till 8 000 termposter med fullständig terminologisk analys på Scanias alla språk.

Mia beskriver terminologiprocessen i följande punkter:

– Begäran om ny term
– Dialog med sakkunnig
– Validering av engelsk term och definition
– Publicering av svensk och engelsk term
– Skapa teknikekvivalenter
– Publicering av målspråkstermer

– Det handlar om att skapa den bästa termekvivalenten på målspråket, utifrån definitionen av begreppet, förklarar Mia. En term ska fungera i flera kontexter. Det ska råda konsekvens mellan kontexter, mellan skribenter och inom texten. Skribenten ska inte vara igenkännbar utifrån terminologin.

Det ska också finnas transparens och dialog mellan terminologer och översättare. Termer kan ändras efter behov och vissa språk kan behöva mer detaljerad termindelning än andra termer.

– I svenska, tar Mia som exempel, kan man vara antingen förare eller passagerare i ett fordon. Tyskan, däremot, behöver tre termer – det är skillnad på en betalande passagerare (Fahrgast) och en passagerare som sitter bredvid föraren (Beifahrer).

SAMMA FÖRFATTARE +