Patientsäkerhet

Från ärkehumanist till medtech

19 nov, 2019

Agnes Ambrosiani berättar om sin väg från att vara ren humanist till ett yrke som konferenstolk, översättare inom medtech och väktare av tolkars och patienters rättigheter.

Agnes Ambrosiani och Esme. Agnes Ambrosiani och Esme. / Foto: Privat.

En vanlig arbetsdag diskuterar jag ofta CMS, USPar, KPIer och MAU – när det inte handlar om koagel, antipyretika eller hur man egentligen beskriver ett utslag. Hade någon sagt till mig för tio år sedan att jag skulle tillbringa större delen av min arbetstid på en startup inom medtech hade jag stirrat oförstående på dem. Naturvetenskap, oavsett inriktning, stod inte på min lista över framtida yrkesmöjligheter – snarare undvek jag aktivt allt som hade med ämnet att göra. Ändå arbetar jag nu på en startup i medtechbranschen, och mina intressen och färdigheter passar perfekt.

Som den språknörd jag är består mina universitetsstudier bara av språkrelaterade ämnen. Det började med en spretig kandidatexamen i franska, där jag under en av kurserna för första gången fick prova på simultantolkning. Översättning kände jag till, men tolkning var till största delen okänd mark. Simultantolkning visade sig dock vara det roligaste jag gjort i hela mitt liv, vilket gjorde att jag raskt la om mina studieplaner. Här någonstans började jag också dejta en läkarstudent …

Efter ett Erasmus-år i Frankrike behövde jag vänta ett år innan utbildningen till konferenstolk skulle börja. Under tiden påbörjade jag masterutbildningen i språkvetenskap med inriktning tvåspråkighet, där jag på allvar fick upp ögonen för språkpolitik och de demokratifrågor som är knutna till språket.

Konferenstolkutbildningen är den svåraste men också en av de häftigaste saker jag har gjort. Utbildningsåret ägnas inte bara åt rena tolkövningar, utan även åt minnesträning, terminologi, snabbläsning, allmänbildning, röstträning och språkutveckling. Det är otroligt intensivt, men också väldigt givande. Under konferenstolkutbildningen insåg jag att det faktiskt går att bli intresserad av allt – till och med naturvetenskap – om man bara sätter sig in i det tillräckligt mycket. Exempelvis satt jag i flera timmar och slog intresserat upp olika fiskarter i databasen FishBase för att bättre kunna förstå anföranden om EU:s fiskepolitik.

“Jag var skeptisk till att uppmuntra vårdgivare att tro att tolkar går att ersätta med teknik.”

Utbildningen syftar främst till att utbilda tolkar till de olika EU-institutionerna, och jag åkte till Bryssel en månad efter avklarat slutprov för att försöka mig på ackrediteringsprovet för frilanstolkar. Som många andra misslyckades jag på första försöket, och behövde hitta någonting annat att ägna mig åt inför framtida försök. Olika deltidsjobb följde på varandra och jag började försöka ta mig in på frilansmarknaden som främst konferenstolk. Tyvärr är ju livet som frilansare inte helt enkelt, särskilt inte när man är nybörjare.

Lösningen på osäkerheten visade sig vara en annons från Care to Translate där de sökte en språkadministratör. De utvecklade en översättningsapp för vårdpersonal och behövde en projektledare till översättningsarbetet.

Till en början var jag tveksamt inställd eftersom patienters rätt till bra tolkning är så otroligt viktig – jag var skeptisk till att uppmuntra vårdgivare att tro att tolkar går att ersätta med teknik. Dessutom har jag starka åsikter kring arbetsvillkoren inom tolk- och översättarbranschen, och jag ville verkligen inte vara med och försämra dessa. Naturligtvis hade jag även fördomar om techbolag och deras kompetens kring översättning!

Liten ordlista

CMS = Content Management System
USP = Unique Selling Point
KPI = Key Performance Indicator
MAU = Monthly Active Users
koagel = klumpar av stelnat blod
antipyretika = febernedsättande läkemedel

Efter första mötet försvann dock mina tveksamheter. Med medicinare som grundare finns en reell förståelse för vården, och det märktes att de jag träffade verkligen brinner för allas rätt till vård – oavsett vilket språk man pratar. Care to Translate verkade vara något för mig, och det har det fortsatt att vara under året som jag har arbetat där. Vi ersätter inte tolkning, men vi kan komplettera och stötta. Jag får använda alla mina kunskaper från olika områden, samtidigt som jag lär mig en massa nytt – och det vi gör påverkar människor varje dag.

SAMMA FÖRFATTARE +