Utbildning

Förtroendeskapande närvaro på sociala medier

29 mar, 2022

SFÖ:s medlemmar hade nyligen den stora förmånen att få höra Amanda Hessle berätta om hur man kan jobba med att skapa förtroende och närvaro på sociala medier. Det var onsdagen den 9 mars som fortbildningsgruppen arrangerade denna föreläsning. Presentation var digital och omkring 30 SFÖ-medlemmar från såväl Sverige som andra länder deltog.

Amanda Hessle. Amanda Hessle. / Foto: Tuana Fridén.

Under ungefär en timmes tid fick vi konkreta tips och ta del av Amandas egna erfarenheter för hur man jobbar med förtroendeskapande, närvaro och kundrelationer på sociala medier.

Bland annat påpekade Amanda vikten av att veta varför man vill vara på sociala medier. Det är viktigt att ha ett syfte och att inventera sina kunder. Man behöver också fundera på vilka kanaler som passar var och en bäst? Amanda själv har märkt att LinkedIn fungerar bäst för henne.

Viktigt är också att ha en strategi med en tidsplanering. När ska man göra sina inlägg? Exempelvis kan olika säsonger vara av olika vikt, alltså hur många uppdrag man har själv just då, och inte minst kontinuitet. Man måste också våga – våga vara personlig, våga ta nya kontakter, våga tänka utanför boxen.

Amanda betonade också hur viktigt det är med tvåvägskommunikation: att skapa en dialog, ställa frågor, besvara kommentarer. Allt detta bidrar till en personlig marknadsföring.

Och hon avslutade sin presentation med orden: ”Det ska vara kul att jobba med sociala medier!”.

Vi fortsätter på samma tema den 6 april när Natalia Walawender kommer att ge konkreta tips för hur man kan bli (mer) aktiv på LinkedIn. Inbjudan kommer snart.

Om Amanda Hessle

Amanda driver företaget Värdskapsbyrån, vars bas ligger på Torsö i Vänern. Hon är medlem i SFÖ och, utöver översättning till tyska, anlitas hon ofta för olika guideuppdrag i både Sverige och Norge. Till sammanhanget hör också att Amanda är auktoriserad guide – Göta kanal har blivit hennes specialitet – och genom föreläsningar och kurser delar hon med sig av sin mer än 25 år långa erfarenhet inom besöksnäringen.

SENASTE INSLAG +