SAMMA FÖRFATTARE

Yvonne Lindqvist

Yvonne Lindqvist

Hon är professor i översättningsvetenskap vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet, vid Stockholms universitet. Kan nås här.