SAMMA FÖRFATTARE

Poul Hansen

Poul Hansen

Auktoriserad translator från svenska till danska sedan 1988, fil.dr. i biologi, aktiv inom nordisk lexikografi. Har skapat en rad dansk-svenska nätbaserade specialordlistor. Kombinerar frilansöversättande (Öresunds Översättningsbyrå) med arbete som handledare vid Lunds universitet. Nås på denna e-postadress.