SAMMA FÖRFATTARE

Maria Andersson

Maria Andersson

Översätter från engelska, nederländska, norska och tyska till svenska. Har jobbat som översättare sedan 2002, och arbetar sedan 2005 även med korrekturläsning och språkgranskning. Mest facktexter, men även barn- och ungdomsböcker. Driver Språk i skrift. Kan mejlas här.