SAMMA FÖRFATTARE

Inga-Beth Hinchliffe

Inga-Beth Hinchliffe

En av SFÖ:s första medlemmar, vår första sekreterare och den första chefredaktören för Facköversättaren. Nitisk språkpolis. Driver AB Språkman.