SAMMA FÖRFATTARE

Elisabeth Bladh

Elisabeth Bladh

Programkoordinator för översättarprogrammet vid Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs
universitet, och lektor i franska. Forskar om översättning av franskspråkig litteratur, både i ett litteratursociologiskt och textkritiskt perspektiv. Hon kan kontaktas här.