SAMMA FÖRFATTARE

Claes Ohlsson

Claes Ohlsson

Universitetslektor och docent i svenska språket vid Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetar med undervisning och forskning inom fackspråksfältet, bland annat i kurspaketet Språkrådgivning och textvård samt i fristående kurser om kriskommunikation och terminologi. Kan nås här.