Styrelsen informerar

Förberedelser inför årsmötet, kansliet och konferensen i Lund

5 apr, 2018
/ Foto: iStock.

Våren innebär alltid bråda dagar både för styrelsen och verksamhetschefen med allt som ska förberedas inför årsmötet: den slutliga budgeten för kommande år ska fastställas, bokslutet ska göras klart och verksamhetsberättelsen och andra handlingar ska utarbetas. Detta parallellt med det övriga arbetet i de olika grupperna, arbetet med att ta fram ett standardavtal, diskussioner om hur vi bäst förbereder oss inför GDPR etc. Vi har även en mycket aktiv och tät kontakt med vår nya försäkringsmäklare, som har haft ett digert arbete efter att ha tagit över så snabbt. Övergången till den nya styrelsesammansättningen med Elin Nauri Skymbäck som ordförande och Sofia Malmgård som vice ordförande fungerar smidigt!

Kansliet och verksamheten
Vi är en ganska stor förening, och det är mycket arbete som ligger på volontära krafter. Arbetsuppgifterna har successivt ökat, och uppgifter som tidigare utfördes ideellt ligger numera på kansliet och på verksamhetschefen. Då vår verksamhetschef Victoria endast arbetar 75 procent har vi beslutat att ta in hjälp för att få undan en del mer rutinartade uppgifter på kansliet, så att hon kan koncentrera sig mer på själva verksamheten. Under det kommande året kommer vi även att göra en mer omfattande genomgång av de administrativa verktygen för att modernisera bland annat bokningssystemen för konferenser och utbildningar.

Konferensen
Årets konferens i Lund kommer att bli mycket välbesökt, då antalet anmälningar vida överträffat förväntningarna. Så vill du ta chansen och träffa många av dina kolleger är det ”the place to be” 20–21 april! Efter att allt arbete vi har framför oss i vår ser vi fram emot att få mingla och prata med medlemmar, roa oss och dansa (!) på konferensen i mysiga Lund!

SENASTE INSLAG +