Nyheter

Förarbyte på Språktidningen

28 feb, 2018

En ny chefredaktör till denna populära magasin.

Avgående chefredaktören Patrik Hadenius. Avgående chefredaktören Patrik Hadenius. / Foto: Johan Berling.

Patrik Hadenius, som ofta syns i SFÖ-sammanhang, har lämnat rollen som chefredaktör för Språktidningen, en tidskrift som han startade för 10 år sedan och som har blivit mycket populär (TS-upplaga 2016 18 600). I och med att Patrik lämnar förlaget Vetenskapsmedia, vilket kommer att övertas av Fokus ägarbolag FPG Media AB, avslutar han även sina roller som chefredaktör för Forskning & Framsteg och Populär arkeologi. Här träder Viveka Ljungström respektive Cecilia Christner Riad in. Ny chefredaktör är sedan februari 2018 Anders Svensson som varit redaktör vid Språktidningen sedan 2009.

SAMMA FÖRFATTARE +