Auktorisation

Förändring av auktorisationsprovet på gång

14 apr, 2018

Professor Birgitta Englund har analyserat nuvarande provet och gett underlag för en förändring.

/ Foto: iStock.

Som denna tidning tidigare har skrivit är en förändring av auktorisationsprovet på gång. Professor emerita, Birgitta Englund Dimitrova, kartlade på Kammarkollegiets uppdrag provet och gav kunskapsunderlag för en förändring. Hela dokumentet finns här.

SFÖ:s medlemmar fick svara på en enkät om auktorisationen, och Birgitta tog upp dessa synpunkter, bland annat i ett resonemang om vilka prov som ska vara med. Några andra punkter som betonades var minimikrav på tekniska kunskaper samt krav på översättarutbildning och/eller översättarerfarenhet för att få göra proven.

I dagsläget måste man klara samtliga prov vid samma tillfälle. Birgitta diskuterade möjligheten att få behålla de godkända resultaten och enbart göra om provet man missade nästa gång. En annan tanke var att man ska kunna bli ämnesauktoriserad. Den stora frågan är kanske ändå förstås när man ska få börja använda internet under provet. Än så länge är provet offline, till skillnad från exempelvis i Finland.

SAMMA FÖRFATTARE +