memoQ-fest i Budapest

Fest i Pest

15 jul, 2018

I månadsskiftet maj/juni 2018 höll CAT-verktygsutvecklaren Kilgray sin 10:e memoQ-fest i Budapest. Trots min starka aversion mot landets diktatoriska ledning valde jag att resa dit – och blev inte besviken.

/ Foto: Björn Olofsson.

Deltagarna i memoQ-fest (ca 250 från 30 länder) utgjordes till påtagligt stor del av representanter för språkföretag och översättare anställda vid sådana. Dessutom en hel del översättare och inköpare vid stora företag, som Deutsche Bahn och Deutsche Bundespost. Och en hel del enskilda facköversättare givetvis. Fördelat på länder – stor andel från Tyskland och Österrike, förutom lokala förmågor från Ungern och dess närmaste grannländer. Från Skandinavien var vi tre svenskar samt enstaka själar från övriga nordiska länder.

Benämningen ”fest” till trots handlade det om en regelrätt konferens med stark betoning på utbildning, givetvis centrerad kring CAT-verktyget memoQ, men med stor relevans för användare av andra verktyg, och långt ifrån alla deltagare var memoQ-användare.

Master Classes

Det var svårt att välja i den rikhaltiga menyn av utbildningsämnen under den inledande Master Class-dagen. Jag valde slutligen en session om hur man effektivt kan utnyttja ett företags webbsajt för att bygga korpusar, termbaser och TM som relaterar till just det aktuella företaget – här finns otippade genvägar!

Den session jag hade störst förväntningar på, och som jag också fann mest givande, handlade om Regex – Regular Expressions. Det är ett frågespråk som används för att effektivt filtrera fram relevant information ur projekt och TM, oavsett vilket CAT-verktyg det handlar om. Det vanligaste användningsområdet för översättare är att skapa avancerade sök/ersätt-regler, som att ändra datumformat, lägga in tusentalsavdelare i stora tal, låta koder och textstycken med specifika format byta plats m.m. Det är ett roligt och spännande detektiv- och experimentarbete och instruktören, Miklos Urban, varnade gruppen för att i entusiasmen över att bygga det ideala Regex-uttrycket tappa fokus på översättningen …

Den i memoQ-världen välkända instruktören Angelika Zerfass undervisade om hur man med grundläggande kunskaper om Regex effektivt kan utnyttja resursen ”Auto translation rules” i memoQ – då görs bland annat justeringar som de ovannämnda automatiskt under resans gång istället för i en slutstädning.

Slutligen, en givande session om framställning och underhåll av korpusar och termbaser – självklart lika viktigt oberoende av CAT-verktyg. Läs mer om detta här.

Utveckling i dialog

Konferensens andra och tredje dag var mera inriktade på utvecklingsarbetet hos Kilgray och sessionerna utformades i flera fall som dialoger mellan panel och publik. Det märks tydligt att Kilgray vill ha ett nära och förtroligt förhållande till sin entusiastiska men understundom überkritiska användargrupp. Bara en sådan sak som att jag råkade sitta ensam vid frukostbordet på hotellet när en av Kilgrays utvecklare kom in och fick syn på mig. Hon seglade raskt fram, slog sig ner, och frågade om hon kunde hälla upp mera kaffe samt vilka nya funktioner jag önskade mig i programmet!

En av de viktigaste nya funktionerna under uppsegling i version 8.5 presenterades med sedvanlig entusiasm. Den riktar sig till medieöversättare, som nu kan importera videofiler tillsammans med motsvarande SRT-filer med undertexter och tidkoder. Under översättning, med CAT-verktygets alla funktioner kan översättaren nu se undertexterna växa fram i ett separat videofönster.

Familjefest

Det var över huvud taget en mycket vänlig och familjär stämning på konferensen – ungefär som på våra SFÖ-konferenser. Alla kände inte alla, långt därifrån, men agerade som om så vore fallet. En skillnad mot SFÖ-konferenserna var frånvaron av externa talare – alla som höll anföranden och utbildningar kom från Kilgray, och de proffsiga dansuppträdandena under två festkvällar sköttes av syskon och barn till Kilgray-medarbetare. Talarnas rutin var inte alltid den bästa, men ämnena var givande och konferenspriset kunde hållas beskedligt, trots ett för nordbor häpnadsväckande överflöd av mat och vin under festkvällarna.

Lunchtiderna var sydeuropeiskt frikostiga och mycket utrymme avsattes för samtal mellan konferensdeltagare. Själv kom jag i samtal med en hel del tyska språkföretag, och konstaterade med tillfredsställelse att det finns ett stort sug efter översättare till svenska – främst från tyska men även från engelska. Förvånande många hade inte lyckats hitta till sfoe.se. Den adressen delade jag ut till alla som ville och några till, men vi i webbgruppen måste nog ta oss en titt på sökmotoroptimeringen därvidlag.

Sammanfattningsvis, memoQ-fest i Pest (dvs. halvan av Budapest öster om Donau) var ett professionellt givande och socialt lysande trevligt event till en modest kostnad för såväl konferens som resa.

SAMMA FÖRFATTARE +