Offentliga upphandlingar

Fasta priser i Kammarkollegiets nya upphandling!

22 maj, 2021

Efter sommaren kommer troligen ett nytt avtal finnas på plats som ger leverantörerna bättre betalt för översättningar åt Sveriges olika myndigheter. Om du översätter texter åt svenska myndigheter via byrå kan det alltså snart vara läge för prisförhandling!

/ Foto: iStock.

Statens inköpscentral är den del av Kammarkollegiet som sköter upphandlingar av ramavtal för samtliga myndigheter. I sin nya upphandling av översättningstjänster (värd närmare en halv miljard) har de för första gången bestämt sig för att använda fasta priser. ”Syftet är att öka kvalitén på levererade tjänster genom att motverka den prisdumpning som har förekommit de senaste åren” förklarar projektgruppen på Kammarkollegiet i ett mejl.

I den tidigare upphandlingen, som gjordes för snart fem år sedan, utgjorde priset en del av utvärderingen. Hård konkurrens tillsammans med taktikprissättning gjorde att priserna för många språk kom ner så lågt att det skulle vara omöjligt att försörja sig på dem som översättare, även utan mellanhand. Priserna som kommer att gälla i det nya avtalet framgår av tabellen här intill. De har fastställts av Kammarkollegiet utifrån en förstudie där de förhörde sig om rimliga prisnivåer bland ett antal leverantörer.

Lagen om offentlig upphandling säger inte, som många tror, att myndigheter alltid måste handla till lägsta pris. Den säger att de ska handla det som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Och det är faktiskt inte riktigt samma sak. Handlar man det allra billigaste kan kvaliteten bli lidande, och det kan ju också bli dyrt.

Denna gång har alltså Kammarkollegiet valt att utvärdera vilka leverantörer som ”ger mest för pengarna”. Det ska avgöras dels genom referenstagning, dels genom hur många ”extratjänster” som till exempel undertextning, transkribering, språkgranskning etc. som leverantören kan erbjuda. Avtalet är indelat i tre delar: Språkgranskning svenska, översättning till och från engelska, samt översättning övriga språk. För anbudsområdet övriga språk kan man också få extrapoäng om man kan erbjuda fler språk än de som det var krav på att de skulle ingå.

Avtalet, som är värt närmre en halv miljard kronor, ställer också krav på att de översättare som anlitas ska uppfylla kraven i översättningsstandarden ISO17100, det vill säga att de ska uppfylla något av följande kriterier:

✔ Översättarutbildning

✔ Annan språkutbildning och två års erfarenhet som översättare

✔ Fem års erfarenhet som översättare.

Därmed kan inte översättningsbyrån ta in vem som helst från gatan för att översätta. Kammarkollegiet säger också att de kommer också att utföra stickprovskontroller för att kontrollera att översättare med rätt kompetens används, samt översättningarnas kvalitet.

Men hur kommer det att gå när avtalet är i hamn? Kommer även översättarna, underleverantörerna, att få bättre betalt för att översättningsbyråerna/språkföretagen får det? Det återstår ju att se. Byråerna som vinner avtalet vill förstås liksom tidigare maximera sin del av kakan. Men det vill ju den enskilda översättaren också – och nu finns det åtminstone en lite större kaka att fördela.

* Engelska utgör en särskild del av avtalet. Kraven som ställs på den som ska leverera engelska och övriga språk kan skilja sig åt.

Jag ställde en fråga till Kammarkollegiet om de någon gång övervägt att göra en upphandling med fast pris till utföraren (alltså översättaren/underleverantören), så att byrån sedan får tävla endast med sin egen ”förmedlingsavgift”, och fick följande svar:

– Tolkförmedlingsavtalen är utformade enligt den principen. Där arvoderas tolkarna enligt Domstolsverkets tolktaxa. Inom översättningsbranschen finns ingen sådan officiell prislista att hänvisa till. Vi känner heller inte till att det förekommer någon förmedlingsavgift på samma sätt som inom tolkbranschen. Vi tar med oss frågan till nästa förstudie.

Vi i upphandlingsgruppen har faktiskt på senare tid kontaktats av upphandlare som vill undvika prisdumpning och därför frågar om det finns någon ”officiell prislista” att hålla sig till. Vi kommer därför att undersöka hur till exempel tolkarnas och frilansjournalisternas taxor tagits fram och om det skulle gå att åstadkomma något liknande för översättare.

Tiden för att lämna in anbud i Kammarkollegiets upphandling gick ut den
27/4 och när detta nummer av Facköversättaren ges ut sitter de nog som bäst och kollar upp anbudsgivarnas referenter. Därefter publiceras så småningom ett tilldelningsbeslut och efter det kan det komma överprövningar. Men när det så småningom står klart vilka som till slut får teckna avtal kommer vi förstås att informera om detta.

Något som jag personligen ser som hoppfullt med den här upphandlingen är att fler kommuner, regioner etc. kanske vågar följa efter nu när Statens inköpscentral visat att det är okej att upphandla till fast pris. Det skulle möjligen kunna häva den ständiga prispressen, hålla seriösa aktörer kvar i branschen och göra verklig skillnad för vårt yrke på sikt!

I tabellen ovan avses priset i kr/ord. Dessutom läggs det på 50% om det är ett expressuppdrag. Lägsta debitering är för 250 ord, även om det skulle vara färre ord, alt. betalning för 1 timmes arbete.

Priset för kontrolläsning är 35 % av ovan angivna priser.

Obs! Kringtjänster som utförs i nära anslutning till översättningen, som efterredigering av maskinöversatt text, ska betalas per timme. Priset är 800 kr/h.

SAMMA FÖRFATTARE +