Recension

Fältflora för utflykter i språkets lustgård och djungel

1 nov, 2019

För den språkligt nyfikna, läraren, informatören m.fl. ger Sveriges språkflora – Handbok för ett flerspråkigt samhälle en mycket bra bild av alla de språk som talas i Sverige.

/ Foto: iStock.

Här kan man snabbt få en överblick över olika perspektiv på språk och dialekter, hur språket förändras i ett geografiskt språkområde, språkpolitik förr och nu, språkhistorik i Sverige, hur man standardiserar ett språk, vilka skriftspråkssystem det finns – för att ta några exempel. Detta inleder resan genom Sveriges språkliga landskap, som sedan övergår till en ”flora” över språken med information om varje språks historik, språkliga företeelser och tips för översättning och tolkning inom språket. En intressant och gedigen genomgång av de största språken med 5 000 eller flera talare i Sverige och där behovet av tolkning och översättning är som störst enligt författarna.

Svenska språket är först i raden av de drygt 40 språk Sveriges språkflora tar upp och redan i andra meningen förstår man vidden av flerspråkighet i världen. ”Endast 1,5 % av världens språk har fler talare än svenskan” vilket visar hur ovanligt det är att bara använda ett språk.

“Det är viktigt att lyssna på flyktingarnas historia, att låta dem välja sitt språk och inte ta något för givet.”

Att läsa om de språk vi har i vårt land och öka sin kunskap och allmänbildning om dem för att bättre förstå de människor många av oss dagligen möter kan vara en bra början för att få ett bättre integrerat Sverige. Författarna beskriver olika länders hantering av sina språks status och vilka fördelar och nackdelar det finns med att politiskt bestämma vilket eller vilka språk som ska vara officiella och vad det kan leda till för den som inte tillhör ”rätt” språkgrupp. Det får också betydelse för oss i Sverige med flyktingar som har ett minoritetsspråk. Det är enligt författarna viktigt att lyssna på flyktingarnas historia, att låta dem välja sitt språk och inte ta något för givet. Den svenska språklagen är ung, från 2009, och ger personer rätt till sitt modersmål i skolan och samhället i övrigt men slår fast att svenska är huvudspråk i Sverige och att människor därmed har rätt till utbildning i svenska språket.

Sista delen av boken tar upp specifika och arbetsrelaterade frågor kring översättning och tolkning och är riktat mot språkbranschen. De olika avsnitten tar upp frågor rörande översättaren, hur viktigt källspråket är för att få en bra översättning, om kompetenskrav och språklig kunnighet. Tips för layout beroende på vilket språk som översätts och vilka inställningar man behöver ha på datorn för att kunna översätta korrekt om språket är ett höger-vänster språk är några av exemplen som boken beskriver. Allra sist finns ett appendix med listor över länder och deras språk och över språk och deras länder – en av få gånger i livet det varit roligt att titta på en lista.

Sveriges språkflora – Handbok för ett flerspråkigt samhälle
Av Sofia Malmgård och Morena Azbel Schmidt. 215 sidor, Morfem. ISBN 9789188419156.
253 kr på Bokus.

SAMMA FÖRFATTARE +