Redaktören har ordet

En sommar för att vässa dammiga kunskaper …

10 sep, 2018

… och skaffa helt nya.

/ Foto: Privat.

Bärande tema för detta nummer av Facköversättaren är en sommar som flera av oss SFÖ:are har ägnat åt att vässa dammiga kunskaper och rentav skaffa helt nya. Att lära sig saker är oerhört tillfredsställande – vare sig det gäller språk eller översättningsverktyg – och att förena nytta med nöje och dessutom avdragsgilla kostnader är en garanterat bra kombo!

Maskinöversättning och GDPR är en mer tveksam kombo, men ämnena försvarar helt klart sin plats i detta nummer, i kombination med en artikel av Charlotte Sjögren om EU som är på jakt efter data att mata sin egen maskinöversättningsmotor med. Vem som ska leverera dessa data och vad som eventuellt ska betalas för dem är en fråga vars svar, likt mycket annat, tycks ligga i molnet. Maskinöversättning i molnet var för övrigt ett återkommande inslag på SFÖ:s efterlängtade konferens i Lund i april, och – möjligen mer överraskande – i det senaste numret av det existentiella magasinet Sans, där kognitionsforskaren Douglas Hofstadter med högdragen okunskap tar heder och ära av den moderna översättningstekniken i allmänhet och Google Translate i synnerhet. Men vem vet – Google Translate hade kanske kunnat förebygga Michelangelos otippade horn på kolossalstatyn av Moses i basilikan San Pietro in Vincoli i Rom, Italien.

Översättare som arbetar med modern översättningsteknik riskerar att drunkna i data – översättare som dessutom har ett liv utanför kontoret att förhålla sig till riskerar att drunkna i en sörja där data inte är det värsta problemet. Läs och begrunda Linn Åslunds tankar i ämnet. Tänk på hälsan och tveka inte att beställa hemkört till middagen.

TNC är ett återkommande ämne i Facköversättaren, och turerna kring denna viktiga institutions eventuella framtid har gått in i en akut fas. Mats Dannewitz Linder ger en initial överblick över situationen, men vi kommer att granska den i närmare detalj i nästa nummer. I det numret får vi även läsa om olika översättares strategier för att behålla överblicken över sina pågående projekt, om marknadssituationen i Tyskland, om översättarutbildningar på Linnéuniversitetet och annorstädes, om Språkföretagens branschseminarium 2018, om SLAM! och mycket annat.

Vi hörs gott folk!

SAMMA FÖRFATTARE +