Nyheter

En ny svensk-rysk medicinsk ordlista

30 aug, 2022

SFÖ-medlemmen Olga Holmgren har nyligen publicerat en svensk-rysk medicinsk ordlista som innehåller över 4 000 uppslagsord angivna i alfabetisk ordning. Ordlistan inkluderar inte bara medicinska facktermer utan även vardagliga begrepp som ofta förekommer i sjukvårdssammanhang.

Omslaget på Olga Holmgrens nya medicinska ordlista svenska-ryska. Omslaget på Olga Holmgrens nya medicinska ordlista svenska-ryska. / Foto: Olga Holmgren.

Boken är korrekturläst av en auktoriserad translator och flera legitimerade läkare har varit behjälpliga med råd kring de svenska termerna. Boken vänder sig i första hand till tolkar och översättare men kan även användas av andra som är intresserade av det ryska språket.

Om Olga Holmgren

Facköversättare från svenska och engelska till ryska och av Kammarkollegiet auktoriserad tolk och translator från svenska till ryska.
Som översättare specialiserar hon sig på medicinska och juridiska texter.
På fritiden ägnar hon sig gärna åt biobesök, studier i franska och resor. Är också mycket intresserad av iranska filmer.

Svensk-rysk medicinsk ordlista.
Av Olga Holmgren. 181 sidor, Atremi.
ISBN 9789175273143.
349 SEK exkl. eventuellt porto. Du kan beställa boken direkt från författaren.

SENASTE INSLAG +