Styrelsen informerar

En ny medlemsformån och planering inför höstens minikonferenser

7 jan, 2020
/ Foto: iStock.

Den 17–18 januari var det dags för 2020 års första styrelsemöte. Vi sågs även den här gången på Ersta konferens & hotell, som har bra lokaler till överkomligt pris. Ersta har kommit att användas flitigt av SFÖ (och även av FAT), för styrelsemöten, minikonferenser, Hieronymusfirande m.m.

Det var ett lyckat styrelsemöte med många konstruktiva diskussioner. Bland annat pratade vi om att vi vill uppmuntra medlemmarna att delta i externa evenemang och kurser och att det ska gå att ansöka om bidrag till detta. Motprestationen blir att rapportera tillbaka från evenemanget så att alla medlemmar kan dra nytta av kunskapen och insikterna. Styrelsen ska formulera ett utkast till en policy för vilka evenemang och kurser medlemmar kan ansöka om bidrag till att delta i.

Björn Olofsson och Charlotte Sjögren, som är webbansvariga, deltog en stund i början av styrelsemötet och redogjorde för sitt arbete med webbplatsen. Vi vill utveckla webbplatsen och behöver se över hur detta ska genomföras, vilket vi kommer att arbeta med tillsammans med webbgruppen och verksamhetschefen under året.

En enkät har skickat ut, både i form av ett utskick och i sociala medier, om hur intresserade medlemmarna är av att betala för att få en pappersversion av Facköversättaren. Styrelsen har diskuterat den möjligheten under en tid, men vill först veta om det finns ett tillräckligt stort intresse bland medlemmarna innan vi går vidare med planerna. Resultatet av enkäten presenteras här.

Styrelsen har glädjen att informera om en medlemsförmån i ny tappning som vi hoppas att medlemmarna kommer att ha stor nytta av. Det handlar om en juridisk tjänst, med jurister som hjälper oss med frågor som är specifika för oss översättare. En mycket efterfrågad tjänst bland medlemmarna! Vi kommer bland annat att skapa en frågeholk om juridik, dit medlemmarna kan skicka in juridiska frågor som så småningom kommer att publiceras på hemsidan. Även hjälp med konkreta ärenden kommer att erbjudas. Läs mer om det här!

■ Planeringen inför höstens populära minikonferenser har redan inletts. Och minikonferenserna expanderar! Det är spikat att det kommer att arrangeras minikonferenser i Göteborg, Stockholm och Umeå, eventuellt även i Lund, Växjö och Uppsala. Tanken är att vi ska följa samma koncept som 2019, då föredragen webbsänds till de orter som anmäler intresse för att arrangera minikonferenser. Om du vill hålla en minikonferens i din hemstad är det bara att kontakta styrelsen! Ett möjligt tema som diskuterades var psykologiska och filosofiska aspekter på maskinöversättning – hur man gör för att lägga upp ett användarvänligt (översättarvänligt) arbetsflöde med mera.

Tyvärr har den samnordiska översättningskonferensen SLAM!, som egentligen skulle ha hållits i Göteborg i september, blivit inställd. Vilken tur att vi i alla fall kan se fram emot årets stora händelse för alla SFÖ-entusiaster, jubileumskonferensen i Umeå den 24–26 april. Har du inte anmält dig än? Då blir du nog glad över att få veta att konferensgruppen har släppt ytterligare 40 biljetter till det förmånliga jubileumspriset för medlemmar. Först till kvarn gäller!

SENASTE INSLAG +