SFÖ-konferens 2022

Elin Svahn inledningstalar i Karlstad

29 okt, 2021

Översättaren som valde att doktorera i översättningsvetenskap och myntade begreppet ”translationship” inleder vår första fysiska konferens sedan 2019.

Elin Svahn, landets första doktor i ämnet översättningsvetenskap. Elin Svahn, landets första doktor i ämnet översättningsvetenskap. / Foto: Privat.

När Elin Svahn kommer till konferensen i maj har det gått drygt två år sedan hon blev Sveriges första filosofie doktor i översättningsvetenskap. För ett år sedan föreläste Elin på vår digitala konferens, vilket var ett mycket uppskattat inslag.

Nu kommer Elin Svahn i egen hög person till Karlstad och startar hela konferensen med att prata mer om översättarens syn på sig själv och om relationen mellan samhället och översättaren.