Redaktören har ordet

Diversifiering och nya möjligheter

14 dec, 2021

Diversifiering tar sig många olika uttryck; lika många som personligheter, intresse och färdigheter.

Noelia Garasievich. Noelia Garasievich. / Foto: Annie Anderberg.

Få av mina kollegor erbjuder endast översättningstjänster. Alla översättare översätter – men inte alla korrekturläser, transkriberar eller skriver copy. Som nyutexaminerad kunde jag inte försörja mig helt på konferenstolkning. Det blev möjligt först efter många års erfarenhet i den privata sektorn eller många tester och praktiktillfällen inom internationella organisationer som EU eller FN. Det var därför jag alltid såg facköversättning som min heltidssysselsättning mellan konferensuppdragen.

Diversifiering tar sig många olika uttryck; lika många som personligheter, intresse och färdigheter. Det är något som översättare alltid har gjort; även före uppkomsten av MTPE, sämre priser eller perioder av mindre efterfrågan. För många är vårt arbete säsongspräglat och då är det en bra idé att fördela arbetsveckan och inkomst med en kombination av olika språktjänster. Du kan vilja eller behöva diversifiera dig för att du önskar dig mer variation eller nya utmaningar, känner dig isolerad eller p.g.a. hälsoproblem som tvingar dig att förändra din arbetssituation, eller för att du är en ofrivillig egenföretagare som föredrar en anställning.

Diversifiering kan vara ett resultat av ett strategiskt val eller slumpen och nya möjligheter som dyker upp. Det finns många sätt att kapitalisera på sina färdigheter.

I detta nummer lyfter vi fram kollegor som arbetar med vanligt förekommande språktjänster som ligger nära översättning.

Ja till flera möjligheter och chanser!

Ett intressant citat om idén bakom det här numret: “Diversification does not mean dabbling in areas you know little about, but rather exploiting your existing knowledge and expertise, and putting your talents to good use.” – Nicole Y. Adams, författaren till Diversification in the Language Industry. Success beyond translation.

Tips om en podcast för att locka fram motivation hos dig själv och andra: ett avsnitt om drivkraft, självbestämmande, mening och möjlighet att bli riktig bra på det man gör.

SAMMA FÖRFATTARE +