Nyheter

Distansutbildning i översättning

22 mar, 2022

Har du redan läst tre terminer på högskolenivå? Funderar du på hur du kan använda dina ämneskunskaper och ditt språkintresse? Nu startar vi en två terminer lång distansutbildning i översättning (60 hp) som ger dig kunskaper och färdigheter för att arbeta som översättare inom olika genrer och ämnesområden.

Palaestra et Odeum, som byggdes 1883, tillhör Lunds universitet. Palaestra et Odeum, som byggdes 1883, tillhör Lunds universitet. / Foto: iStock.

Översättning är en verksamhet som ökar i samhället, och exempel på texttyper som översätts är produktkataloger, manualer, webbsidor, EU-texter, medicinsk information, faktaböcker, populärvetenskap, kokböcker, skönlitteratur för vuxna, barn och unga – och mycket mer.

Har du fördjupade kunskaper i ett annat språk än svenska och därtill mycket goda kunskaper i skriftlig svenska så är kanske en översättarutbildning något för dig. Vi ger nu en ettårig kurs som ger dig de färdigheter som behövs för att inleda en karriär som översättare.

Kursen består av praktiska översättningskurser, som börjar med allmän sakprosa och sedan bjuder på både fackspråksöversättning och skönlitterär översättning. Därtill finns renodlade kurser i den tekniska yrkeskunskapen, som omfattar träning på olika digitala översättningsverktyg och efterredigering av maskinöversatt text. Kursen innehåller dessutom delkurser i språkvetenskap (grammatik, semantik och stilistik), som ger de kunskaper som behövs för att man ska förstå vad översättning går ut på och vilka svårigheter man kan stöta på när man överför en text från ett språk till ett annat. Därtill finns det mer renodlat analytiska kurser där man får lära sig textanalys och får en introduktion till översättningsvetenskapen, som är ett eget fält inom den moderna humanistiska vetenskapen.

Utbildningen ges på distans med fyra obligatoriska campusförlagda undervisningsdagar per termin. Under dessa dagar ges yrkeskunskapen i datorsal, och man får tillfälle att träffa övriga lärare och sina medstuderande.

I den här kursomgången vänder sig utbildningen till blivande översättare från något av källspråken arabiska, engelska, ryska eller tyska. All översättning sker till svenska. Eftersom god språkkänsla och textkompetens är avgörande för att lyckas med utbildningen anordnas ett obligatoriskt antagningsprov.

Översättning till svenska – i teori och praktik, 60 hp, distans

■ Behörighet: 90 högskolepoäng i ett akademiskt ämne (vilket som helst) samt ett godkänt antagningsprov. Dessutom krävs akademiska poäng i källspråket, alternativt mycket goda kunskaper i källspråket (motsvarande 60 hp i engelska eller 90 hp i något av de andra språken). Du får gärna ha annan bakgrund än språklig (t.ex. en bakgrund som naturvetare, tekniker, ekonom eller samhällsvetare), bara du har ett genuint intresse för språk och skrivande och mycket goda kunskaper i källspråket och svenska.

Läs om kursen här.

SENASTE INSLAG +