Styrelsen informerar

Digitala möten och nya styrelsemedlemmar

11 apr, 2021
/ Foto: iStock.

Under dessa coronatider, som ännu inte sett sitt slut, även om en del av oss har fått sin första vaccination och man börjar se ljuset i tunneln, har styrelsen fortsatt att mötas digitalt. Mötena har varit tätare än tidigare och det har även hållits temamöten då vi fokuserat på en fråga i taget, exempelvis webben, affärsvillkor och medlemsförmåner. Det är tufft i längden att inte kunna ses fysiskt. Digitala möten är effektiva på sitt sätt, men man behöver de informella samtalen och det mer lättsamma, att dela med sig av sin vardag över en kopp kaffe, mellan allt det ”viktiga” som avhandlas.

Den 22 april höll vi för andra gången ett digitalt årsmöte, vilket vi börjar bli rutinerade på nu och som fungerar riktigt bra. Det är en lösning vi planerar att fortsätta med framöver, då det gör det möjligt för fler medlemmar att delta på årsmötena eftersom de inte behöver ta sig dit fysiskt. Det är också väldigt smidigt om man exempelvis behöver hålla ett extra årsmöte.

På årsmötet valdes två nya ledamöter in i SFÖ:s styrelse: Joaquín Moya, som redan var varm i kläderna efter åtta månader som adjungerad styrelseledamot, och Malin Färdig, som är helt ny inom SFÖ:s styrelsearbete och har arabiska i sin språkkombination. Vi välkomnar de nya ledamöterna med stor glädje och ser fram emot det kommande arbetet!

Den 23 april hölls SFÖ:s årliga konferens – den här gången i digitalt format för första gången! Temat var Tillbaka till framtiden! Den hölls på den digitala plattformen Remo, med möjlighet att gå in i olika rum och samtala med andra mellan de stora föreläsningarna. Konferensen var mycket uppskattad och deltagarna var nöjda med formatet. Det kändes intimt och som att umgås på riktigt, trots att det inte var fysiskt! Föreläsare på konferensen var bland annat Elin Svahn, Sveriges första doktor i översättningsvetenskap, som pratade om omvärldens syn på översättare och översättarnas syn på sig själva.

Ett otroligt intressant och uppskattat föredrag, som trollband alla deltagande översättare! Elin hade nog lätt kunna fortsätta prata i flera timmar till utan att någon tappade uppmärksamheten. De övriga talarna var Roland Paulsen, som berättade om framtidens yrkesliv, och Jost Zetzsche, som gav tekniktips rörande översättning. Sista tilldragelsen på stora scenen var ett panelsamtal om översättaryrket i framtiden.

Styrelsen har ganska många områden som det jobbas vidare med för fullt: nya webbplatsen (som tyvärr är lite försenad), att utveckla medlemsförmåner, allmänna affärsvillkor och SFÖ:s framtid.

Vi räknar med att kunna hålla ett fysiskt styrelsemöte redan i slutet av augusti! Det håller vi alla tummar och tår för!

SENASTE INSLAG +