Nyheter

”Det kunde du väl ha sagt från början, ditt j-a mumintroll!”

22 dec, 2019

Det är inte bara engelskan som har sina språkvarieteter. Svenskan också.

Den finska författaren Tua Forsström vid Bokmässan i Göteborg 2011. Den finska författaren Tua Forsström vid Bokmässan i Göteborg 2011. / Foto: Johannes Jansson, norden.org. CC BY 2.5 dk.

Användare av CAT-verktyg är väl medvetna om språkvarieteterna English-US och English-UK som brukar dyka upp när vi importerar projektpaket och databaser. Även svenskan har sina varieteter, vilka är mindre kända, även av svensktalande märkligt nog (åtminstone i språkområdets västra del), nämligen Swedish-SE och Swedish-FI. En intressant artikel om detta, av Yukiko Duke, finns att läsa i Svenska Dagbladet, med anledning av att den finlandssvenska poeten Tua Forsström gör sitt inträde i Svenska Akademien vid dess högtidssammankomst den 20 december 2019.

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +