TAUS

Den framtidssäkrade översättaren

16 apr, 2020

Vad Tess Whitty lärde sig på TAUS.

/ Foto: iStock.

Jag hade turen att vara en av 130 deltagare i TAUS Global Content Conference i juni 2019 (och den enda frilansöversättaren). De två dagarna var fulla av kontaktskapande, kunskapsutbyte och inspirerande presentationer. TAUS Global Content Conference fokuserar på sådana viktiga frågor som hur långt maskinöversättningen (MT) har kommit, om det är möjligt att MT kan nå samma nivå som ”mänsklig” översättning, hur maskininlärning (machine learning, ML) kan komma att påverka global kommunikation, och givetvis också vad den alltmer avancerade tekniken kommer att innebära för frilansöversättare.

Det följande är min sammanfattning av evenemanget och hur mina reflektioner. Mer information finns i TAUS eget referat av konferensen.

Lärdom nr 1: Den neurala maskinöversättningen (NMT) kommer att i grunden förändra översättningsprocessen

Vi har ju tidigare varit tvungna att anpassa oss till den växande användningen av CAT-verktyg och andra tidiga MT-verktyg, men de flesta av dem påverkade inte grunderna för själva översättningsarbetet. Jobben prissattes fortfarande per ord, och översättaren var den enda länken mellan källtexten och det slutliga innehållet. Kort sagt såg flödesschemat för en frilansöversättares uppgifter i stort sett likadant ut för fem år sedan som för tjugo eller trettio år sedan. Men nu är det inte längre så. Här är några av de aspekter där den pågående tekniska utvecklingen sannolikt lär förändra översättningsprocessen för alltid:

■ Prissättning per ord är inte längre praktiskt: I stället kan priser och betalning fungera bättre med betalning per arbetstimme eller projektbaserade priser.

■ För vissa jobb är det troligare att du kommer att arbeta som redigerare än som översättare: Även om kunderna kanske inte är villiga att betala en avancerad översättare för att göra grovarbetet, kan de fortfarande vara öppna för att vända sig till dig för redigeringsarbete.

Din nästa projektledare kan vara en algoritm: Med automatiskt innehåll som skapas automatiskt, och där leveransdatum och algoritmer är avgörande för besluten, kommer behovet av projektledare som enbart har sådana uppgifter att minska. De data som algoritmerna skapar kommer att användas som underlag för rekrytering, för att förutsäga marknadens inställning och fastställa översättningsbehoven. Med andra ord kan en dator en dag bli din chef.

Multimedieöversättning är framtiden: I och med att VR (virtuell verklighet) och AR (förstärkt verklighet) breder ut sig allt mer, kommer behovet av översättare som är villiga att anpassa sig till denna nya teknik likaledes att växa. Översättare som är villiga att ta till sig dessa olika plattformar, inklusive s.k. röstassisterad sökning, kommer att gynnas av tidig anpassning.

Lärdom nr 2: En ändamålsenlig användning av MT och AI i arbetsflödet kan göra att du syns i konkurrensen

Som språkspecialister tänker vi gärna på MT och AI som monstret under sängen. Men om vi är villiga att ta till oss dessa monster kan vi dra nytta av dem i stället. Att ha goda MT-resurser till hands kan bidra till att sänka kostnaderna och drastiskt öka produktionskapaciteten – åtminstone för den som vet hur och när de resurserna ska användas.

Lärdom nr 3: Hitta din nisch så att du kan framtidssäkra ditt företag

John Tinsley från Iconic Translation Machines inledde med häpnadsväckande statistik: ”99 procent av hela världens textinnehåll översätts i dag av MT utan någon mänsklig inblandning”. Att höra såna siffror räcker för att de flesta översättare ska vakna kallsvettiga. Jag är inte en av dem. Min forskning visar att det finns gott om plats på marknaden för både maskinöversättare och mänskliga översättare. Experterna uppskattar att sysselsättningsutsikterna för översättare och tolkar kommer att öka med 29 procent fram till 2024. Men många av er undrar förstås vad ni kan göra för att se till att ni har rätt förutsättningar för att växa.

Generalister och de som jobbar med textinnehåll av låg kvalitet kommer att bli de som främst dukar under i denna kamp mellan människa och maskin. För att lyckas i framtiden måste du specialisera dig på ett område där noggrannhet och kreativitet värderas högre än snabbhet och volym. Exempel på sådana områden är medicinsk onkologisk forskning, utveckling av förnybar energi, fordonspatentlagstiftning, samt mer kreativa områden som marknadsföring. Även transkreatörer kommer, på grund av sin förmåga att förena marknadsföringstext med nyanser och känslor, också att vara immuna mot den växande automatiseringen.

Det finns också ett nytt specialiseringsområde att lägga märke till. Internationella företag letar efter frilansöversättare med erfarenhet av digital marknadsföring och sociala medier. De behöver folk som förstår sig på lokal sökning och som kan anpassa meddelanden efter både kunderna och sökmotorerna. Även om en onkologexamen ligger utom räckhåll, är internet fullt av kunskap om kundservice, sökmotoroptimering och hantering av sociala medier.

Lärdom nr 4: En ny modell för översättningsföretagande är på gång

Fram till för några år sedan fanns det två slags översättare: de som samarbetade direkt med slutkunderna och de som arbetade för språktjänstföretag (översättningsbyråer). Många frilansöversättare tjänar sitt uppehälle genom att vara lite av bådadera. Men då handlar det om olika arbetssätt, med olika tekniker, processer och tidslinjer. Nu kommer många översättare att tvingas kämpa med en tredje översättningsmodell: crowdsourcing.

I denna modell, som har populariserats genom plattformar som Smartcat och Gengo, lägger slutanvändaren upp sitt textinnehåll i en virtuell översättargrupp. Plattformen automatiserar sedan jobbhanteringen på båda sidor. Genom att den tar bort de geografiska hindren mellan översättare och slutkund öppnar modellen med crowdsourcing marknaden för lågkostnadsleverantörer på marknader där levnadskostnaderna är mycket lägre. Dessa lägre kostnader kommer i slutändan att skada de språktjänstleverantörer som sitter fast i en mellanposition. Denna nya affärsmodell ger dig alltså ännu större anledning att specialisera dig och hitta din nisch.

Lärdom nr fem: Maskininlärning skapar nya roller för översättare

Om nu generalister och sämre översättare förlorar sin plats på marknaden kommer nya, mer specialiserade personer att ta deras plats. Under de närmaste åren kan vi vänta oss en ökad efterfrågan på

■ MT-efterredigerare: Medan vissa företag inte har något emot att maskiner gör lejonparten av arbetet, är de mer tveksamma till att släppa ut ogranskade maskinöversättningar på marknaden. Därför vill de att någon kollar maskinöversättningen. Korrigeringarna förs sedan tillbaka in i processen för att förbättra resultaten av maskinöversättningen. Detta skulle kunna vara ett arbetsområde för villiga översättare och till och med kunna ge upphov till en ny typ av översättare.

■ Transkreatörer: Datorerna har fortfarande svårt för att kombinera kultur, språk och känslor till en levande och övertygande text. För att det ska bli rätt behövs en människa. Datorerna har också svårt att förstå kulturella nyanser, känslor och den psykologi som måste till för en bra översättning. Allt detta är viktigt för försäljning och marknadsföring. Därför kommer transkreatörer att klara den digitala omvandlingen utmärkt.

■ Specialister på talat innehåll: Nu hajpas ljud som den nya kommunikationsplattformen. Med tiden kommer textgränssnitt att ersättas av röststyrda assistenter som Google Home och Alexa. Poddsändningar blir också allt populärare. Den här övergången till ljud kräver en annan typ av översättare. De som arbetar inom detta område måste hitta sätt att förmedla betydelsen av sociala, könsrelaterade och känslomässiga markörer i de texter som de åstadkommer. De måste också vara beredda att arbeta med olika dialekter för att på så sätt få fram ett mer lokalt, regionalt innehåll.

■ Varumärkesambassadörer: I takt med att allt större delar av världen blir uppkopplade kommer globaliserade varumärken allt bli viktigare. Återförsäljare med världen som arbetsfält kommer att behöva hjälp med att se till att deras företags värderingar och övertygelser kommuniceras över geografiska gränser. Detta kommer att kräva översättare som är villiga att fungera som produktprovare och att ge företagen råd om hur de bäst kan anpassa sin produkt för att tillgodose behoven på sina marknader.

■ Lokala berättare: God marknadsföring bygger på bra berättelser. Att översätta dessa berättelser rakt av till ett målspråk har sällan den verkan som företagen vill uppnå. Det är därför som dessa grupper söker efter människor som vet hur man skapar en bra berättelse. Detta är en perfekt roll för översättare som också har drömt om en karriär som författare. Och i takt med att efterfrågan på individanpassning växer kommer behovet av denna typ av arbetsinsatser också att växa.

■ Samtalsagentkonsulter: Vare sig du gillar det eller inte så är chattbotarna här för att stanna. En stor del av deras utveckling har skett i engelsktalande länder, men de används nu på marknader över hela världen. Men dessa ”samtalsagenter” behöver en människa som kan finjustera och fullkomna dem. För att lyckas måste personer i denna position måste ha god förståelse för mänsklig psykologi, maskinlogik och kundservice.

“Även om datorerna kommer att ta hand om mycket av grovarbetet, kommer frilansöversättarna att få fler möjligheter att göra skillnad.”

Lärdom nr 6: Maskininlärning ger dig insikt i ditt arbete

I egenskap av nätverkande yrkesutövare kommer översättarna med tiden att dra nytta av datafieringen av deras arbete. Allt större användning av algoritmer och maskinöversättning kommer att göra det lättare för oss att analysera våra arbetsvanor, prestationsnivåer och produktivitet. Så småningom kan ML göra det möjligt för oss att skapa en databerättelse om våra tidigare val och preferenser i fråga om stavningskontroll. Den skulle sedan kunna använda dessa uppgifter för att komma med förslag som kan förbättra den allmänna kvaliteten på vårt arbete. Med dessa uppgifter nära till hands får vi också ett helt nytt sätt att mäta vårt värde för kunder och potentiella arbetsgivare.

“Med tiden kommer textgränssnitt att ersättas av röststyrda assistenter som Google Home och Alexa.”

Lärdom nr 7: Traditionell utbildning räcker inte

Den akademiska översättarutbildningen består vanligen av två moment: översättningsteori och praktisk översättning. Den sistnämnda tenderar att fokusera på datorstödda översättningsverktyg och allmän kundservice. Den förstnämnda fokuserar mer på etik, lingvistik och sociologi. Ämnet MT är knappt mer än en fotnot inom dessa områden. Läroplanen ger sällan utrymme för avancerade kunskaper om algoritmer och för de specialiserade färdigheter och avancerade IT-verktyg som framtiden kommer att kräva. Till dess att fler universitet anpassar sig till detta måste nya översättare vända sig till branschens mentorer och mindre traditionella källor för att kunna förbereda sig för framtiden.

Lärdom nr 8: Vi måste sluta vara rädda för MT och i stället bidra till dess utformning

Maskinöversättningsverktyg byggs ofta av programvaruingenjörer med föga eller ingen kunskap om själva branschen. Detta leder ofta till klumpiga, komplicerade och illa utformade verktyg för översättningsprocessen. Men precis som vi gjorde med tvåspråkiga ordböcker och översättningsminnen har vi möjlighet att ändra på det. Vi kan nå ut till konstruktörer och ingenjörer och be om förändringar. Eller så kanske vi kan gå med i en grupp eller bli försökskaniner för nästa generations verktyg som ligger längre fram i tiden. Vad du än gör, låt inte uppkomsten av MT ta ifrån dig rösten. Gör allt vad du kan för att se till att den slutprodukt som du använder är väl lämpad för ditt arbete.

Lärdom nr 9: Behovet av globaliserat innehåll har aldrig varit större

När nu MT spelar en allt större roll tror de flesta av oss att behovet av kvalificerade översättare kommer att minska. Det skulle inte kunna vara mindre sant. Allteftersom enorma befolkningscentra blir alltmer digitaliserade finns det nu ett omättligt behov av översättare som är villiga att arbeta på dessa marknader. Och med alla dessa stora datamängder finns det dessutom ett enormt behov av att människor översätter och drar slutsatser över kulturella gränser. Kort sagt: även om datorerna kommer att ta hand om mycket av grovarbetet, kommer frilansöversättarna att få fler möjligheter att göra skillnad.

Sammanfattningsvis: översättarna måste öka sina kunskaper, fokusera på nischmarknader, använda MT som ett sätt att höja produktiviteten, använda MT som ett sätt att tillhandahålla stödtjänster och även överväga att justera sina affärsmodeller eller prissättningssystem för att göra MT lönsamt.

Att delta i detta TAUS-evenemang var en ögonöppnande upplevelse, eftersom jag var ”lingvisten” bland teknikföretag. Jag har inte bara lärt mig en hel del om branschens nuvarande situation utan också fått en hel del insikt i vad som är på gång. Om vi specialiserar oss och använder våra mänskliga förmågor till vår fördel, har vi ingen anledning att vara rädda för MT och dess följder.

Artikeln har tidigare publicerats på Tess’ webbplats. Den är översatt av Mats Dannewitz Linder som lät den utmärkta MT-leverantören ModernMT göra en råöversättning som visade sig vara riktigt bra men som förstås krävde en hel del handpåläggning – men det är inget tvivel om att mycket tid sparades.

Vad är TAUS?

TAUS (Translation Automation User Society) började sin verksamhet (2004) med att sprida budskapet att maskinöversättning är ett användbart verktyg för översättningsbranschen. Snart började man även granska behovet av innovation, öppna plattformar och samarbete mellan olika typer av företag. Numera ägnar man sig åt att ”utveckla gemenskaper genom ett program med evenemang och användargrupper och genom att dela kunskaper, indikatorer och data som hjälper alla intressenter i översättningsbranschen att utveckla bättre tjänster”. Kanske lite flummigt, men inte minst webinarierna och konferensprogrammet ger kött på benen, liksom bloggen. Man erbjuder även ett antal rapporter och guider.

SAMMA FÖRFATTARE +