Tema Diversifiering

Copywriting och transkreation

14 dec, 2021

Jag är i första hand copywriter och journalist och ägnar mer än 90 % av arbetstiden åt research och intervjuer samt åt att skriva och redigera texter.

Maria Lindberg Howard. Maria Lindberg Howard. / Foto: Anja Callius.

Redan som tonåring visste jag att jag ville skriva. Efter gymnasiet funderade jag på en journalistutbildning men i så fall hade jag velat studera utomlands. I samma veva erbjöds jag att prova på att arbeta som copywriter på en reklambyrå och tyckte det var roligt. Mitt allra första copyuppdrag hösten 1982 var för hud- och veterinärsalvan Helosan. Jag sökte till RMI-Berghs och gick en tvåårig diplomutbildning till copywriter och informatör 1982–1984. Jag har sedan dess fortsatt att vidareutbilda mig inom marknadsföring och kommunikation. Då jag ofta även skriver redaktionella texter valde jag 2015–2016 att gå en diplomutbildning till journalist på Poppius med tillhörande kurser i research och reportage.

Genom åren har jag arbetat med en mängd olika branscher, framför allt inom B2B. Har inte specialiserat mig inom någon bransch då jag alltid velat behålla utifrånperspektivet. Företag med komplexa produkter och tjänster är de som är i störst behov av hjälp med såväl kommersiella som redaktionella texter (även om de inte alltid inser det själva). Deras kunder hör också till de mest kunniga köparna vilket ställer ytterligare krav på att texten når fram och kan kommunicera med läsaren.

Jag är i första hand copywriter och journalist och ägnar mer än 90 % av arbetstiden åt research och intervjuer samt åt att skriva och redigera texter. När jag gör översättningar handlar det främst om transkreation där jag utgår från de avsedda läsarna och deras förkunskaper. Jag samarbetar ofta med min engelsktalande kollega där vi diskuterar källtextens innehåll och upplägg för att den översatta textversionen ska fungera på sitt nya språk. Att skriva egna texter är roligt. Men det är också roligt att skapa nya texter genom översättning och redigering.

Om Maria Lindberg Howard

SFÖ-medlem sedan: 1997.
■ Utbildning: RMI-Berghs, Poppius och VATIs Common Ground samt 30 år av vidareutbildning inom kommunikation.
■ Bakgrund: Född och uppvuxen i Stockholm. Yrkesutbildad copywriter och journalist som sedan 1990 driver eget inom kommunikation och folkbildning. Vid sidan av skrivandet arbetar jag även som stadsguide i Stockholms olika innerstadsdelar och håller stadsvandringar med fokus på vardagsliv, arbetsliv och nöjesliv.

“Vid sidan om skrivandet arbetar jag även som stadsguide.”

Till höjdpunkterna hör alla de uppdrag där jag har haft ett nära samarbete både med branschkollegor och med kunden – då är jobbet som roligast! Kommunikation är ett brett och föränderligt yrkesområde så under hela mitt yrkesliv har jag fortsatt att vidareutveckla mina kunskaper.

Jag vidareutbildar mig just nu inom Agenda 2030 och hållbar utveckling vilket jag kommer att ägna mer av min tid åt framöver i kombination med mina skribenttjänster inom kommunikation.

COPYWRITER:

Nyfiken, analytisk, allmänbildad och omättligt vetgirig. Den kreativa sidan gör att man vill och vågar tänka fritt och nytt och alltid ser saker utifrån olika perspektiv och uppskattar idéarbete tillsammans med andra kreatörer. Som skribent är man genuint intresserad av människor och hur de tänker, känner och agerar i olika situationer. Själva skrivandet kräver talang för språk och textens inneboende rytm samt tålamod att fortsätta vrida på ord, formuleringar och meningar tills texten landar. Och hela tiden måste man vara ödmjuk inför arbetsuppgiften!

 

ÖNSKEMÅL:

De flesta översättare har i grunden en yrkesutbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom en viss bransch som de sedan ägnar sig åt som översättare. Transkreation av marknadsföringstexter är inget man gör ”vid sidan om” andra typer av översättningsuppdrag. Min önskan är en större respekt för att copywriting är ett yrke som kräver kreativ förmåga, kunskaper inom kommunikation, erfarenhet av marknadsföring och försäljning samt en djupare förståelse för varumärken och målgrupper och för näringslivet i stort.

 

TIPS:

Copywriting är ett yrke under ständig utveckling och jobbet i sig är en livslång utbildning där man aldrig blir ”färdig”. Idag finns ett brett utbud av kurser och utbildningar inom kommunikation och kreativt skrivande. Det är roliga ämnen att studera!

SAMMA FÖRFATTARE +