Klarspråk

Att skriva enkelt och begripligt är modernt!

24 nov, 2020

Mellan 21 och 25 november 2020 hölls Enclaro digitalt, den första veckan med fokus på klarspråk i Spanien och på det spanska språket. Sverige berömdes för att ha drivit klarspråkarbete sedan 1970-talet.

/ Foto: iStock.

Vårdat, enkelt, begripligt
Korta och enkla fraser gör texten lättare att läsa och att förstå och skrivsättet effektiviserar läsningen. I skolan lärde vi oss, åtminstone vi som kommer från andra länder än Sverige, att skriva med ett ”blommigt” språk. Ju svårare ord och ju mer invecklat desto mer bekräftelse fick vi av våra språklärare. Detta är min egen erfarenhet, men också en erfarenhet som de flesta som har gått i skolan i engelsktalande länder kan känna igen sig i.

Många privata och statliga aktörer strävar efter att underlätta kommunikationen, och flera yrken har börjat tillämpa klarspråkprinciperna i sin kommunikation. Vi, som professionella översättare, måste kunna dem och behärska dem för att kunna ge mervärde till våra klienter.

Klarspråk handlar om:
– Demokrati
– Inkluderande kommunikation
– Transparens
– Effektivitet

Ditt bidrag som lingvist och översättare
Översättare är vana vid att ha läsaren i fokus, att ta hänsyn till ton och stil och att förtydliga sådant som kanske inte är så självklart på målspråket. Vi har redskapen för att stötta klienten på bästa sätt, oavsett om det gäller juridiska dokument, nyhetsbrev för intern kommunikation, datablad, instruktioner, enkäter, företagets ekonomiska redovisning, tekniska rapporter eller offerter. Som konsulter kan vi ge rekommendationer, förkorta meningar, strukturera texten bättre etc.

Klarspråk tillhör kundupplevelsen som vi översätter i form av menyer och element som tar kunden vidare i en köpprocess (t.ex. ”lägg i varukorgen”), felmeddelanden, användarinstruktioner, automatiska svarsmeddelande etc.

Sverige som exempel
Luisa Alli, kommunikationschef inom IKEA Spanien, berömde svenska värderingar som samarbete, ödmjukhet, enkelhet. Hon menar att det förklarar varför klarspråk har vunnit mer acceptans i Sverige.

Språket, precis som kulturen, skapas och utvecklas kontinuerligt av användaren. Luisa menar att samhällets värderingar kan inspirera ett språkbruk – strävan att hitta ett enkelt sätt att förklara något komplext. Att göra komplicerade sammanhang enklare och tillgängliga för alla värdesätts högt i Sverige. Detta präglar i sin tur inte bara hur man skriver utan även hur man pratar, förklarar och arbetar.

Klarspråk är mycket mer än bara språk. Klarspråk berör flera discipliner: tydlighet, visuellt språk, neuro- och beteendevetenskap och fackspråk. Det visuella och designmässiga är lika viktigt som innehållet för textens läsbarhet och användarvänlighet. Läs mer på Institutet för språk och folkminnens webbsida.

Prenumerera gärna på Språkkonsulternas nyhetsbrev som har mängder av praktiska tips och konkreta rekommendationer för att göra dina texter tillgängligare, begripligare och effektivare!
Översättare med spanska som modersmål kan läsa mer om klarspråksprinciperna på denna webbsida.

Enklare betyder inte simplare
Vårt sätt att bidra till denna utveckling i andra språk och länder är att behärska klarspråksprinciperna, att ha en bra dialog och ett gott samarbete med vår klient och att tillsammans med våra granskare anpassa texterna på bästa sätt.

Vi som hade en skolgång som prisade komplicerade meningar måste sluta att rädas för att vi framstår som mindre intelligenta om vi skriver enkelt.

SAMMA FÖRFATTARE +