Nyheter

Åtgärdsprogram mot tolkbristen

5 mar, 2018

Gymnasie- och kunskapslyftsministern annonserar en ny satsning för att främja tillgängligheten av tolkar.

/ Illustration: iStock.

– Väl fungerande tolkning är viktigt för att korta de nyanländas väg till etablering. Det handlar om att säkerställa att kontakten med svenska myndigheter fungerar smidigt och rättssäkert, men även om att nyanländas kompetens ska kunna tas tillvara effektivt, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, i ett pressmeddelande.

Programmet består av följande delar:
• Tolkutbildningen vid TÖI/Stockholms universitet får en satsning på totalt 21 miljoner kronor, fördelat över tre år.
• Myndigheten för yrkeshögskolan får i uppdrag att på försök utbilda 160 kontakttolkar, med början i januari 2019.
• Regeringen ger Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i uppdrag att se över hur tolkanvändningen kan effektiviseras.
• En ny utredning, Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster, ska ta ett samlat grepp om tolkförsörjningen på längre sikt.

SAMMA FÖRFATTARE +