Redaktören har ordet

Ändrade planer

10 apr, 2020

Tanken var att detta nummer skulle domineras av spännande referat från allt som timat på konferensen i Umeå.

/ Foto: Privat.

Så vart det inte, men det finns en massa annat intressant att berätta i stället! Tess Whitty har varit på konferens med TAUS och konstaterar att 99 procent av världens textinnehåll idag översätts maskinellt, men att det tydligen ändå finns mycket och växande utrymme på marknaden för duktiga översättare och efterredigerare – dock krävs det nya kunskaper och nya arbetssätt för att man ska behålla sin position.

Glädjande nog kan vi notera att språkbranschen hittills har klarat sig förhållandevis bra i coronatider. I detta nummer presenterar vi resultatet av vårens enkät inom SFÖ om krisen. De flesta har förvisso påverkats negativt, men såväl enkäten som vykorten från verkstadsgolvet visar att det finns ett lugn och en utpräglad optimism i våra led som lovar gott för framtiden. Och detta med att jobba hemifrån och uteslutande kommunicera elektroniskt är inga nyheter för någon av oss.

Men att konferensnödigheten börjar bli akut märks tydligt i samtal, mejlväxlingar och inte minst på alla de fikastunder och AW:n som vi SFÖ:are har på Zoom (kolla tidtabellen på SFÖ:s hemsida). I skrivande stund är planen att konferensen blir av 21–23 augusti, med i stort sett oförändrat program – men en förutsättning är naturligtvis att Folkhälsomyndigheten ger grönt ljus för resor och evenemang av den omfattningen.

Som utlovat, en mer detaljerad presentation av Elin Svahns doktorsavhandling, The Dynamics of Extratextual Translatorship in Contemporary Sweden, och alla som har gått och undrat vad som egentligen menas med översättarskap blir äntligen upplysta! Avhandlingen bygger på en omfattande enkät och djupintervjuer med slumpvis utvalda översättare av olika kategorier, och ger troligen en god bild av översättares sociala och ekonomiska situation.

Cecilia Enbäck och Anne-Marie Colliander Lind har varit i Danmark, grattat vår systerorganisation Danske Translatører på 30-årsdagen och övat på dansk talförståelse, och Jan Pedersen rapporterar från Wiki-eventet på Stockholms universitet i mars, som berikade Wikipedia med 24 nya och 45 redigerade artiklar om översättning och översättningsvetenskap.

Och ett sista ord på vägen: Tänkte du köpa en ny telefon? Tänk om!