MT i historien

AI? Skåpmat!

20 okt, 2019

Att Gottfried Wilhelm Leibniz, tillsammans med den i Sveriges historia förankrade Descartes, allvarligt diskuterade maskinöversättning är väl känt i MT-svängen.

Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz. Oljemålning av Andreas Scheits, 1702.

Men Leibniz var mera före sin tid än så. Maskinöversättning var egentligen bara en biprodukt av hans större teori, att allt mänskligt tänkande, oberoende av komplexitet, är kombinationer av grundläggande koncept. Om man skulle kunna hitta ett sätt att symboliskt representera koncepten skulle de kunna kombineras och rekombineras enligt logiska regler och nya tankar genereras maskinellt. AI i all ära, men inget är nytt under solen! Läs mer i en serie om sex artiklar på IEEE Spectrum.

SAMMA FÖRFATTARE +