UX-copy

3 frågor om UX-copy och översättning

19 aug, 2021

UX-copy, som också kallas mikrocopy, är texterna i en e-tjänst. Allt från långa hjälptexter till ordet ”Nästa” på en knapp. Språkkonsulten och UX copywriter Ingrid Herbert berättar om hur en översättare kan hantera den här typen av kommunikation på bästa sättet.

Ingrid Herbert. Ingrid Herbert./ Foto: Privat.

Vad kännetecknas bra och fungerande UX-copy?
UX-copy är användarens guide genom en e-tjänst. Det är de små texterna som förmedlar vad jag ska fylla i, förklarar det som är svårt och berättar vad som händer i nästa steg. Men trots att texterna är små, ryms det väldigt mycket i dem. Det är texterna som förmedlar tonaliteten hos företaget bakom tjänsten. Det är texterna som förklarar hur jag fyller i svåra uppgifter. Och det är texterna som kan lugna mig när jag känner mig nervös över hur mina personuppgifter hanteras. Vi som jobbar med dessa texter har därför en viktig roll: det är vi som håller användaren i handen genom en process och det är vi som förmedlar företagets röst.

Finns det speciella program som hanterar inmatning av specifika UX-copy? Hur kan beställaren kontrollera att UX-copy fungerar också på andra språk lika bra som den gör på svenska?
Arbetet med att översätta UX-copy kan se ut på olika sätt. Ibland får du en länk till en prototyp i till exempel Figma, ibland kanske du får en Excel-fil med bara textsträngar. Här gäller det att ha bra kontakt med beställaren. Kanske fungerar det att översätta från en Excel-fil i vissa fall, men oftast vill du säkert ha lite mer kontext för att kunna göra ett bra jobb. Kanske kan beställaren komplettera filen med skärmdumpar av tjänsten, eller ha ett möte där ni tittar på tjänsten tillsammans? Ni kan säkert hitta ett sätt som fungerar bra.

Passa också på att fråga beställaren om de planerar att göra användningstester av tjänsten när den är översatt. Arbetet med UX-copy handlar om att hitta formuleringar som fungerar för användarna, och ibland behöver man testa tjänsten på riktiga användare för att veta vad som fungerar bäst.

Dina bästa tips till en översättare som ska anpassa UX-copy från ett främmande språk till sitt modersmål.
Du är den som guidar användaren genom tjänsten och får hen att känna sig trygg med vad som händer. Välj ord och formuleringar som användaren känner sig hemma i. Du behöver alltså något slags underlag om vilka som ska använda tjänsten och i vilket sammanhang.

Se om beställaren har något underlag om tonalitet för ditt språk (eller för källspråket). Du behöver förmodligen inte lusläsa detta, men det är bra att få lite känsla för vad som gäller.

UX-copy och klarspråkhar många beröringspunkter. Om du känner till de viktigaste principerna för klarspråk på ditt modersmål så har du en bra grund när du ska jobba med UX-copy.

Ha en dialog med beställaren om vad du behöver för att ha ett bra underlag att jobba med och hur de vill få översättningen. Om du har fått en Figma-skiss är det inte säkert att du ska skriva direkt i den – kanske förväntar sig beställaren att få en Word-fil eller en Excel-fil som leverans.

UX (från engelskan user experience) har mycket att göra med lokalisering och processen av att anpassa en text till specifika mottagare. Alla som skapar digitala produkter arbetar med UX på något sätt, från copywriters till lokaliseringskonsulter och från designers till strateger inom innehållsskapande.
UX är den främsta säljande faktorn i alla företag; det är allt en användare upplever när de besöker en app eller en webbsida. Vi måste ha hänsyn till användarens beteende, reaktioner och intresse; hur ska översättningen utformas för att nå den önskade effekten?
Bra UX för internationella användare har kopplats till bra översättningskvalitet. Men UX är mycket mer än att översätta ord; det blir ett samspel mellan kultur, språk och design.

Om Ingrid Herbert

Gör: Klarspråksredaktör på Sida. Har tidigare jobbat som UX-skribent på Skatteverket.

Utbildning/bakgrund: Språkkonsultexamen. Har även jobbat med översättning, bl.a. på Europaparlamentet och som konsult. Har svensk-brittisk bakgrund.

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +